true
true
متن سئو شماره ۱۰۶

میزان بلوغ خطر  یکی دیگر از راه­های جالب ارزیابی خطر می­باشد. این نمودار، برخی از خطرات که بایستی با گذشت زمان و وضع قوانین جدید سیاسی و اجتماعی یا افزایش نگرانی­های زیست محیطی و در مواردی که با استفاده از تجربیات قبلی نمی­توان خطرات را پیش­بینی کرد، را برجسته کرده و به اهمیت آن­ها می­افزاید. بدیهی است که انتظار نمی­رود هیچ خطر قدیمی در ثبات خطر وجود داشته باشد، چون نگرانی­های مرتبط و جدید جایگزین موارد قبلی می­شوند. در پروژه­ های منابع انرژی تجدید پذیر اختلاف زیادی در میزان بالغ بودن خطرات با توجه به فن آوری مورد استفاده مشاهده می­شود. در فن آوری های جدیدتر عدم قطعیت­های بالاتر بایستی دور انتظار نبوده و بررسی شود.

خطرات را می­توان با دو روش مکمل ارزیابی نمود : ارزیابی کمی و ارزیابی کیفی. روش ارزیابی کیفی، یک ریسک واحد را بررسی می­کند، در حالی که رویکرد کمی با تعداد زیادی از ریسک­ها روبرو بوده و آن­ها را بررسی و ارزیابی می­نماید.

در ارزیابی کیفی اطلاعات نسبتاً توصیفی بوده و اصولاً وابسته به تخصص فرد می­باشد، بنابراین نتیجه در شکل­های توصیفی ثبات خطر یا گرافیکی نگاشت ریسک ارائه می­شوند. در ارزیابی کمی اطلاعات ارزیابی بر اساس داده­های عددی حاصل شده­اند بنابراین، نتایج می­توان به صورت منحنی­های احتمالاتی، یا نمودارهای جعبه­ای و غیره نشان داد. تحلیل ریسک­های کمی یک تصویر کلی از ریسک­هایی که پروژه را تحت تاثیر قرار می­دهند، ارائه می­کند. 

هدف از انجام ارزیابی کیفی ریسک، ارائه یک مفهوم قابل درک و اولویت بندی خطرات فهرست شده برای یک پروژه می­باشد. چنین تحلیلی باعث افزایش سطح اطلاعات و آگاهی مدیران، تمام اعضای تیم و تمام پرسنل در مورد خطراتی که بایستی به طور بهینه مدیریت شوند.

هر کدام از این تاثیرات را می­توان در ادامه به مدل احتمالاتی در طول ارزیابی کمی اضافه نمود.

در عمل، خطرات در گروه­ها یا دسته­هایی دسته بندی می­شوند، این امر باعث می­شود که بتوان خطرات را اولویت بندی کرده و در مرحله بعدی با استفاده از روش مناسب، به مدیریت آن­ها پرداخت. در کارگروه مورد نظر، هر کدام از شرکت کنندگان به طور جداگانه با اوراق ریسک حضور می­یابند و سرمایه گذار نحوه پر کردن این فرم­ها را آموزش می­دهد. در ادامه در فرآیند ارزیابی ریسک، اقدامات مربوط به تعدیل مربوط در کارگروه بحث می­شوند. فرآیند کلی در شکل نشان داده شده است.

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای اعمال درجه بندی خطرات، یک ماتریس ارزیابی کیفی می­باشد. این ماتریس ترکیبی از احتمال و پیامد خطر برای شناسایی یک درجه خطر برای هر ریسک مورد نظر می­باشد. هر یک از این درجه بندی نشان دهنده یک قضاوت خطر مربوط به پروژه و دسته بندی آن­ها با توجه معیارهای حداقلی زیر می­باشند .مقیاس ارزیابی از سطح از مقدار کم به بالا بسته به درصد نسبی احتمال وقوع تشکیل می­شود.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید