true
true
متن سئو شماره ۱۰۷

مقیاس ارزیابی از سطح از میزان کم به میزان بالا بر اساس درصد تاثیر گذاری نسبی بر میزان تغییرات اهداف پروژه شامل برنامه زمانی، هزینه، درآمد و بقیه موارد، تشکیل شده است.

به طور معمول، آثار احتمال و نتیجه آن در ماتریس در زیر ساختار بندی می­شوند .

ماتریس ریسک پذیری بایستی برای هر پروژه طراحی شده و در نظر گرفته شود. از این ماتریس­ها می­توان برای درجه بندی هر ریسک مستقل براساس میزان تاثیر آن روی پروژه نیز استفاده کرد. در این صورت بیشتر خطرات بحرانی را می­توان با اولویت بندی و برای کاهش اثرات مخرب آن­ها انتخاب و رسیدگی نمود.

نمونه نگاشت بحران  این نمودار برای سیستم فتو ولتائیک رسم شده است.

ارزیابی کمی ریسک یک ارزیابی عددی احتمال وقوع و پیامد هر ریسک بر اساس پارامترهای موثر در عملکرد مالی و اعتباری طول عمر پروژه  می­باشد. نتایج حاصل از محاسبات و تجزیه و تحلیل شامل احتمال دست­یابی پروژه به اهداف کمی خود برای مثال برنامه زمانی، بودجه و یا گردش مالی پروژه می­باشد. بنابراین مدیریت ریسک پروژه یک ورودی اصلی برای تخمین مالی طول عمر پروژه می­باشد.

در صورت وجود تاریخچه پروژه­های قبلی، می­توان از آن­ها برای تخمین استفاده کرده و این تخمین، شکل کلی توزیع احتمال پروژه­های قبلی را برای ریسک مورد نظر به خود می­گیرد.

در حالتی که هیچ داده­ای در دسترس نبوده و یا فقدان تخصص مناسب برای تخمین عددی وجود دارد، صرفاً استفاده از اعداد تحقق هدف را تضمین نمی­کند. بنابراین به منظور بررسی داده­های آماری و یا ساخت یک توزیع ساده بر اساس رویکرد شناسایی ریسک که قبلاً انجام شده است، به یک تخصص در زمینه مورد نظر نیاز است.

تمام توزیع­های احتمال در یک روش مونته کارلو یا تصادفی گنجانده شده­اند که این روش اجازه ارزیابی همزمان تمام خطرات شناسایی شده را فراهم می­نماید. نیتجه، یک توزیع اندازه گیری کمی انتخاب شده برای مقال ارزش فعلی خالص جریان مالی آینده می­باشد.

به دلیل اینکه هزینه ­ها و تغییرات برنامه زمانی برای هر پروژه زیر نظر قرار گرفته شده و به عنوان ورودی به شبیه سازی روش مونته کارلو اعمال می­شوند، پیش­فرض­هایی که پایه و اساس این تغییرات هستند، نیز بایستی در نظر گرفته شوند. این کار با استفاده از یک ثبات ریسک دقیق انجام می­شود.

علت ثبت کردن این پیش­فرض­ها، تشکیل دادن یک پایگاه داده بر اساس تجربیات پروژه­های گذشته برای پروژه های آینده می­باشد، به عبارت دقیق­تر تامین یک پایگاه داده برای پروژه فعلی، یک مرجع برای ارائه این که مقدار خطر پذیری پروژه یا خطرپذیری رزرو مدیریت پیمان کاران به چه مقدار می­باشد، و به عنوان پایه­ای برای تعیین احتمال تغییرات گسترده خطر می­باشد که ممکن است در داده ­ها موجود باشد.

توزیع­ ها می­توانند به صورت توزیع احتمال گسسته یا پیوسته باشند که در مورد دوم بازه گسترده­ای برای مقدار پارامترها می­باشد. در جدول که در ادامه آمده است، نگاشت برخی از ریسک­ها برای فن آوری فوتو ولتائیک نشان داده شده است.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید