true
true
متن سئو شماره ۱۰۹

در یک رویکرد بسیار پیچیده، تاثیر ریسک روی هر دو مورد هزینه و برنامه زمانی به طور همزمان در نظر گرفته شده است. یک توزیع احتمال به نمایندگی از هر ریسک انتخاب شده و سپس برای یک فعالیت به خصوص، این توزیع روی هزینه و مدت زمان اجرای آن اعمال شده است. برای چنین تحلیل بایستی یک ساختار توقف کار مرسوم برای بودجه و شبکه مسیر بحرانی موجود باشد.

وابستگی دقیق ریسک­ها بایستی در مدل مورد نظر گنجانده شوند. به عنوان مثال از یک خطر موثر بر کیفیت مواد برای مثال یک عیار به خصوصی از فولاد می­توان انتظار داشت که هم روی هزینه ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد و هم روی برنامه زمانی ممکن است مدت زمان تحویل طولانی­تر شود تاثیر گذار باشد.

در واقعیت، احتمال وقوع یک پدیده می­تواند در اثر عوامل مستقیم و یا غیر مستقیم، باعث افزایش احتمال بروز وقایع دیگر شود. این وابستگی­ها بایستی در مدل­سازی در نظر گرفته شوند تا شبیه سازی به واقعیت نزدیک­تر باشد. برای مثال، در مورد فن آوری فوتو ولتائیک ریسک فقدان حامی ریسک شماره  وابسته به یک ریسک دیگر در مورد کیفیت ماژول­های فوتو ولتائیک می­باشد. این وابستگی­ها با استفاده از دستور ساخته می­شوند.در زندگی واقعی، با موارد عدم اطمینان بسیاری روبرو هستیم به عنوان مثال نرخ بهره، تورم، خرید، قیمت­ها.

در واقعیت، زمانی که دو متغیر ورودی به صورت پشت سر هم به یک درجه حرکت می­کنند، در نظر گرفتن این همبستگی ضروری می­باشد.مدل می­تواند وابستگی و یا همبستگی به خصوصی بین دو متغیر بر اساس ضوابط زیر ایجاد کند :

عبارتست از ظرفیت حرکت متغیرها در یک جهت یکسان متغیر بیشتر شده و سپس متغیر نیز افزایش می­یابد. و یا در جهت مخالف متغیر کمتر شده و در نتیجه متغیر نیز کاهش می­یابد. یک مثال از همبستگی منفی تمایل سیاسی برای کاهش تعرفه می­باشد که یک شرایط بسیار پیچیده برای پشتیبانی مالی پروژه فراهم کرده و یک افزایش بالقوه در میزان هزینه حمایت مالی پروژه به حساب می­آید.

عبارتست از تعمیم اینکه کدام یک از متغیرها وابسته و یا همبسته می­باشند. ضرایب همبستگی از مقدار صفر بدون همبستگی  تا مقدار همبستگی کامل متغیر می­باشند. مقدار این ضریب همبستگی با استفاده از سوابق آماری متغیرهای مختلف در صورت وجود، قابل محاسبه می­باشند. روش دیگر تخمین این ضرایب توسط کارشناسان در طول مرحله ارزیابی ریسک، از طریق مصاحبه فردی و یا روش دلفی می­باشد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید