true
true
متن سئو شماره ۱۱۰

در این مورد، همبستگی با استفاده از ضرایب همبستگی و یا دستور که بین متغیرها گنجانده شده است، اعمال می­شود. در نرم افزار شبیه سازی احتمالاتی، از یک تابع به خصوص برای ایجاد ماتریس همبستگی بین چندین متغیر استفاده می­شود.

بدون همبستگی، متغیرهای تصادفی تمایل به دست کم گرفت خطر داشته و نتایج را به صورت مصنوعی کاهش داده و شرایط را بهتر از حالت واقعی توصیف خواهند نمود. همبستگی و وابستگی یک پارامتر تعیین کننده در مدل سازی احتمالاتی می­باشند، به دلیل اینکه این دو پارامتر واقعیت را نشان می­دهند.

تحلیل حساسیت عبارتست از مطالعه اینکه چگونه تغییرات عدم قطعیت در خروجی یک مدل ریاضی را می­توان به عوامل مختلف تغییر در ورودی مدل تقسیم نمود.

تحلیل حساسیت معمولاً به صورت خودکار در اکثر ابزارهای شبیه سازی روش مونته کارلو گنجانده شده است. این امر یک نمودار آشفتگی برای عدم قطعیت موثرترین پارامترهای همبسته را ارائه می­دهد.

بنابراین، نمودار آشفتگی بر اساس بیشترین تغییرات خروجی در اثر تغییر یک عامل به خصوص را شناسایی کرده و عامل تغییرات خروجی را برای اقدامات لازم معرفی می­کند. توجه به این واقعیت ضروری است که پارامترهایی با ضریب همبستگی کمتر از  در صورتی که به تنهایی در نظر گرفته شوند، تاثیر محدودی روی خروجی می­گذارند. درک درستی از تاثیر نسبی عوامل خطر برای کاهش حجم برنامه ریزی به منظور کنترل اهداف پروژه، کمک شایانی می­کند.

در شکل زیر تحلیل حساسیت مقدار خالص فعلی سرمایه گذاری کلی برای فناوری فوتو ولتائیک ارائه شده است. بیشترین عدم قطعیت مربوط به کاهش احتمالی در تغذیه تعرفه­ ها به اندازه می­باشد. متغیرهای دیگری که تا حد زیادی روی مقدار خالص فعلی سرمایه گذاری تاثیر دارند، افزایش قیمت ماژول­ها می­باشد.

نتایج تجزیه و تحلیل کمی ریسک یک تصویر کلی از قرار گرفتن در معرض خطر برای سرمایه گذاری و مقدار خالص فعلی پروژه را ارائه می­دهد. سپس ممکن است بر اساس ریسک­های مربوط به پروژه و استراتژی های مدیریتی که قابل اجرا می­باشند، منطق­های تصمیم گیرنده نیز به شبیه سازی اضافه شوند. شکل­های مختلفی از این نتایج در موارد مورد مطالعه در ضمیمه ارائه شده است.تحلیل کمی ریسک هم چنین می­تواند به منظور ارائه اطلاعات مهمی روی موارد زیر استفاده شود .

مفاهیم مربوط به زمان بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت داخلی ، هزینه ­های اصلی ، هزینه­های عملیاتی ، درآمدها،  و زمان توزیع احتمالی تمام نتایج خروجی، مانند تغییر از مقادیر حداقل به مقادیر حداکثر، و مقدار محتمل بررسی تاثیر هزینه سود از یک طرح کاهش ریسک. با انجام این کار، حامیان مالی سرمایه گذاری می­توانند طراح سرمایه گذاری خود را از طریق کارآمد ترین و بهینه ترین اقدامات کنترلی، انتخاب کند.

تجزیه و تحلیل کمی همچنین یک روش برای تعیین سطح هزینه و برنامه زمانی احتمالی را فراهم می­کند. این محاسبه برای حامی مالی پروژه انجام می­شود که تصمیم تخصیص سرمایه را با مدیر پروژه برای صرف در پروژه اتحاذ می­کند. در این روش مدیر پروژه یک تخصیص سرمایه را دریافت می­کند که انتظار می­رود برای اتمام پروژه با سطح اطمینان مورد نظر سرمایه گذار، لازم است.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید