true
true
متن سئو شماره ۱۱۱

شرکت­ها دیدگاه متفاوتی برای این انتظار سرمایه گذاری اتخاذ می­کنند. در انرژی متعارف، شرکت­هایی نظیر بودجه خود را در احتمال اختصاص می­دهند به عنوان مثال نیمی از زمان مدیر پروژه برای تأمین بودجه اضافی برای تکمیل پروژه مورد انتظار است. در شرکت تخصیص سرمایه در مقدار میانگین منحنی احتمالاتی انجام می­پذیرد به عنوان مثال در نمودار زیر برای یک سطح اطمینان سطح اطمینان به عنوان مرجع محاسبات احتمالاتی در نظر گرفته شده است.

نشان دهنده هدف احتمالی  برای هزینه پروژه نه بهترین و نه بدترین حالت می­باشد. بدین ترتیب این مورد هیچ رویداد برنامه ریزی نشده­ ای ریسک را شامل نمی­شود.

سطح مورد نیاز قابلیت اطمینان سطح ریسک قابل قبول برای سرمایه گذار. ارزش اقتصادی این سطح قابلیت اطمینان را می­توان روی محور یافت در این مورد برابر با میلیون یورو می­باشد.

به عنوان یک واقعیت، احتمال بایستی شکاف بین هدف به احتمال زیاد قطعی و سطح مورد انتظار پذیرش خطر در این مورد ، را پوشش دهد. بنابراین ارزش اقتصادی احتمالی در محور محاسبه می­شود در مثال ما .

تجزیه و تحلیل کمی ریسک در گذشته، برای پروژه­های چندین ساله، کلان، و یا پیچیده رزرو شده است. این امر به منظور رسیدگی به تمام پیش بینی های مالی در دقیق­ترین شیوه محفوظ بوده و در شکل نشان داده شده است.

انتظار می­رود که رویکرد کمی به بهترین روش سیستماتیک و عملی قابل اعمال روی پروژه ­های منابع انرژی تجدید پذیر باشد. به هر حال، مراجع اختصاص داده شده به مدل سازی احتمالاتی با توجه به سطح نو آوری های به کار گرفته شده، پیچیدگی قراردادی، مقیاس پروژه تجربه در زمینه سرمایه گذاری و سایر عوامل، بایستی برای هر پروژه منابع انرژی تجدید پذیر کافی باشد. نگاشت ریسک کیفی نمای مناسبی از عدم قطعیت های کلی و به تبع آن سطح جزئیات که تحلیل کیفی بایستی انجام پذیرد، را ارائه می­نماید. از طریق ارائه اطلاعات مالی دقیق و سازمان یافته، مدل کمی می­تواند اعتماد سرمایه گذاران و وام دهندگان را افزایش دهد.

شناسایی و ارزیابی ریسک، گام­های پی در پی منطقی برای پیشنهاد و یا ارزیابی برخی اقدامات کنترلی به منظور به حداقل رساندن اثرات خطر به میزان یک سطح معقول می­باشد. این فرآیند که معمولاً توسط سهامداران پس از اقدامات شناسایی ریسک و ارزیابی­های انجام شده می­باشد، مشابه آنچه در زیر نشان داده شده است .

مداخله مدیریت می­تواند در مراحل مختلف یک پروژه اعمال شود که برخی از این اقدامات برای مرحله ساخت و ساز از یک پروژه مناسب می­باشند. بقیه اقدامات به مدیریت ریسک در پروژه­های عملیاتی یا ترک پروژه در زمانی که نیروگاه خارج از سرویس می­باشد، اعمال می­شود.

در هر زمان خاص از چرخه حیات سرمایه گذاری، رویکرد مدیریت ریسک باید به گروهی از ریسک­ها که قابل کنترل هستند، رسیدگی نماید. در ثبات ریسک، این کنترل از طریق دسته­بندی خطر ارائه شده در بند اماکن سنجی شده است.

تعیین اینکه کدام شرکت با ریسک­های ضروری و پنهان درگیر می­باشد، نشانه ­ای از جاه طلبی­های آن شرکت برای رهبر یا یک پیرو بودن در بازار می­باشد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید