true
true
متن سئو شماره ۱۲۶

انرژی انتشار صوت موقعی آزاد می گردد که یک شکستگی پیشرفت می کند. در طول این فرآیند چندین شکستگی در حد میکرو و ورقه ورقه شدن وجود دارد که باعث انتشار صوت می گردد. انرژی صوت ساتع شده از خوردگی معمولا کمتر از انرژی هست که از پیشرفت شکستگی ساتع می گردد.بنابراین آشکارساختن آن در طبیعت سخت تر می باشد. فرکانس های سنسوری که برای آشکار کردن این سیگنال ها استفاده شده است بیشتر بر پایه صداهای موجود در طبیعت، در شرایط انجام تست می باشد. در جاهایی که صداهای موجود در طبیعت پایین می باشد، سیگنال های ناشی از خوردگی را می توان از ده ها متر فاصله با فرکانس های مونیتوری تا ده کیلوهرتز آشکار کرد ولی در واحدهای فرآیندی نیاز می باشد که از صدهاکیلوهرتز فرکانس استفاده گردد نا صداهای فرآیندخای گفته شده آشکار گردد. در این موارد فاصله آشکارساز ممکن است حتی تا نیم متر نیز کاهش یابد.
از آنجا که انتشار امواج فقط موقعی اتفاق می افتد که مقیاس خوردگی در شکستگی یا باز شدن پیوندها باشد، بنابراین نیاز می باشد تا خوردگی فعال باشد.ولی وجود خوردگی های غیر فعال را می توان بر مبنای ماده مخزن و با تغییر فشار به حد کافی پیدا کرد.
خوردگی تانک های ذخیره باعث انتشار امواجی می گردد که به طور گسترده ای به برنامه های نگهداری کمک می کند. خارج کردن یک تانک از سرویس و تمیز کردن آن جهت بررسی کف مخزن، درصورتی که فهمیده شود که کف در شرایط خوبی باشد، اتلاف هزینه می باشد.در حالی که با شنیدن امواج ساتع شده از کف مخزن، بدون خارج کردن آن از سرویس می توان فهمید که تمیزکاری و تعمیر ضرورت دارد یا نه. از طرف دیگر، می توان با این روش تانک هایی که در مرحله بسیار پیشرفته ای از خوردگی قرار دارند را قبل از اینکه هزینه های زیاد را باعث شوند، شناسایی و از سرویس خارج کرد. بهترین روش پیشنهاد شده جهت این امر استفاده از می باشد که برای بیش از تانک استفاده شده است. استفاده از سیاست متحدشده تعدادی شرکت می باشد که به طور گسترده ای به وسیله سازمان های حرفه ای و مقامات مورد تایید قرار گرفته است.تشعشع ناشی از خوردگی کف مخزن ممکن است با تشعشع ناشی از منابع دیگر مانند آندهای داخلی که از جنس روی هستند و یا خوردگی پوسته ای که زیر عایق قرار دارد، اشتباه گرفته شود. بنابراین تجربه نیاز می باشد تا بین تشعشع منابع مختلف و همچنین صداهایی که وابسته به چگالش و یا صداهای محیط می باشد، تفاوت قائل شویم. شکل مثالی از تشعشع حاصل از کف تانک و آسیب های داخلی، شکل تشعشع حاصل از آند از جنس روی و شکل تشعشع حاصل از خوردگی پوسته زیر عایق را نشان می دهد. از آنجا صداهای محیطی در تاسیسات تانک های ذخیره کم می باشد بنابراین سسنورهای با فرکانس پایین را نیز می توان برای این تانک ها به کار برد از این رو می توان از تعداد زیادی سنسور جهت این امر استفاده نمود. اگر فرکانس مورد نیاز بالا باشد، در این صورت تعداد سنسورهایی که می توان استفاده کرد، به طور قابل ملاحظه ای پایین خواهد آمد. منطقه ای که در شکل به صورت مربع نمایان شده است منطقه ای با تشعشع بسیار بالا را نشان می دهد. همچنین باید به یاد داشت که این ها به طور معمول کل تشعشع حاصل از تانک را نشان می دهد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید