true
true
متن سئو شماره ۱۳

از مزیت‌های دیگر این روش این است که هیچ محدودیتی برای تابع هدف تعیین نمی‌کند مثلا نیازی نیست که تابع مشتق‌پذیر باشد و یا حتی پیوسته باشد. در مسیر رسیدن به جواب تنها به دانستن مقدار تابع هدف نقاط مورد برسی اکتفا می‌کند و هیچ اطلاعات کمکی دیگری مثل مشتق تابع هدف استفاده نمی‌شود. ازاین‌جهت می‌توان برای حل مسائل مختلف از خطی و غیرخطی ، پیوسته و گسسته مورد به سهولت مورداستفاده قرار گیرد.

در هر تکرار مقدار تابع هدف برای هر رشته از روی محتویات آن رشته محاسبه می‌شود. یک مقدار برازندگی بر اساس تابع هدف به‌دست‌آمده برای جمعیت رشته‌ها برای هر رشته محاسبه می‌شود. این مقدار برازندگی درواقع شانس زندگی یک رشته را نشان می‌دهد. بر اساس این شانس مجموعه‌ای از رشته‌ها به‌صورت احتمالاتی انتخاب می‌شوند و بقیه رشته‌ها از بین می‌روند. مجموعه از رشته‌های انتخاب‌شده جایگزین رشته‌های قبلی می‌شوند تا جمعیت رشته‌ها ثابت باقی بمانند.

درواقع عدد برازندگی که شانس زندگی را نشان می‌دهد در مکانیزم انتخاب رشته‌ها احتمال انتخاب شدن یک رشته برای باقی ماندن در نسل بعدی را نشان می‌دهد. و رشته‌هایی که عدد برازندگی بیشتری دارند با احتمال بیشتری در نسل بعدی حضور خواهند داشت و در مرحله جایگزینی نسبت به دیگر رشته‌ها در مقابل حذف شدن مقاوم‌تر هستند. درواقع رشته‌ها همگی در یک رقابت برای باقی ماندن بر اساس تابع هدفشان در طی نسل‌های مختلف کامل می‌شوند و متوسط تابع هدف هر نسل از متوسط تابع هدف نسل قبلی بیشتر خواهد شد. به‌طورکلی با وجود آنکه در هر تکرار فضاهای جدید مورد جستجو قرار می‌گیرند اما مکانیزم انتخاب باعث می‌شود در جاهایی که مقدار متوسط تابع هدف بیشتر است مورد کنکاش قرار گیرد. که بر این اساس، در هر تکرار سه عمل اصلی روی رشته‌ها اجرا می‌شود : دو عمل ژنتیکی و یک عمل انتخابی تصادفی.

الگوریتم ژنتیکی “جان هولدن” به گفته‌ی “گلدبرگ” یک الگوریتم ساده است. درواقع به گفته‌ی او الگوریتم ژنتیک از الگوریتم ژنتیک طبیعی اقتباس شده است.

بدن همه‌ی موجودات از سلول ساخته‌شده است و در هر سلول دسته‌ی کروموزوم‌های یکسانی وجود دارد. کروموزوم‌ها رشته‌ها از DNA طویلی هستند که اطلاعات الگوی بدن موجود را در خود نگه داشته است. کروموزوم‌ها شامل دسته‌های از DNA می‌شود که ژن نامیده می‌شوند. هر ژن پروتئین خاصی را رمزگذاری (مثلاً رنگ چشم) می‌کند. حالت‌های مختلف یک خصیصه (آبی، قهوه‌ای) آلل  نامیده می‌شود. هر ژنی موقعیت خاص خود را بر روی کروموزوم دارد که این موقعیت لوکاس نامیده می‌شود. مجموعه کاملی از مواد ژنتیکی (همۀ کروموزوم‌ها) ژنوم نامیده می‌شود. دستۀ خاصی از ژن‌های موجود در ژنوم، ژنوتیپ نامیده می‌شود. ژنوتیپ به همراه تغییرات پس از تولّد، پایه و اساس فنوتیپ موجود زنده (ارگانیسم)، ویژگی‌های فیزیکی و ذهنی از قبیل رنگ چشم و هوش و غیره است.

هنگام تولیدمثل عمل ترکیب (تغییر) اتفاق می‌افتد. ژن‌های والدین باهم ترکیب می‌شوند و کروموزوم‌های جدید شکل می‌گیرند. البته به دلیل اینکه این کپی‌برداری از DNA والدین همواره با خطا و اشتباه همراه است عمل جهش به معنی کپی‌برداری غیردقیق از ژن والدین روی می‌دهد. یعنی ژنوم فرزند با ژنوم پدر و مادر یکی نیست و کمی تفاوت دارد. میزان مقاوم بودن موجود زنده (جنین) براساس بقای آن اندازه گیری می‌شود.

در الگوریتم ژنتیک، مجموعه‌ای از متغیرها به‌صورت رشته‌ها با طول ثابت یا متغیر کدگذاری می‌کنند که در سیستم بیولوژیک آن‌ها را کروموزوم یا فرد می‌نامند. هر رشته یا کروموزوم درواقع یک نقطه از فضای جواب است. به ساختمان رشته‌ها یعنی مجموعه‌ای از پارامترها که توسط یک کروموزوم خاص نمایش داده می‌شود ژنوتیپ و به مقدار رمزگشایی آن فنوتیپ می‌گویند.

الگوریتم‌های ژنتیک و وراثتی روشهای مبتنی بر تکراری هستند که در آن‌ها هر نسل مجموعه از جواب هاست که در هر مرحله تکرار می‌شوند که این مجموعه جواب را جمعیت می‌نامند.

الگوریتم‌های ژنتیک، جستجوی اصلی را در فضای جمعیت خود آغاز می‌کنند. این الگوریتم با یک جمعیت اولیه شروع به کار می‌کند که به‌صورت انتخابی و یا تصادفی شکل می‌گیرد. این جمعیت اولیه نسل اولی هستند که قرار است با وراثت و ترکیب خود نسل‌های بعدی را شکل بدهند. الگوریتم‌های ژنتیک برای هدایت عملیات جستجو به سمت نقاط بهینه‌ی جواب از روش‌های آماری استفاده می‌کنند. در فرآیندی که به انتخاب طبیعی وابسته است، جمعیت موجود به‌تناسب برازندگی افراد آن برای نسل بعد انتخاب می‌شود. سپس عملگر‌های احتمالی اعمال‌شده و جمعیت جدیدی به وجود می­آید که جایگزین نسل پیشین می­شود و این چرخه تا رسیدن به جواب بهینه ادامه پیدا می‌کند.

معمولاً جواب‌های هر نسل از نسل قبلی خود برازندگی بیشتری دارد این بدان معنا است که به سمت بهبود جمعیت پیش می‌رویم. هنگامی جستجو نتیجه‌بخش خواهد بود که به حداکثر نسل ممکن رسیده باشیم و یا به سمت جواب خاصی همگرا شده باشیم و یا به معیار خاصی رسیده باشیم.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید