true
true
متن سئو شماره ۱۳۱

روش تشخیص نشتی در آبهای زیرزمینی شامل چاه های کم عمقی برای بررسی کردن ماهانه آبهای جاری زیرزمینی می باشد. چاه های مشاهده ای باید در حوالی تانکرها حفر شوند تا به مانیتورینگ آنها بپردازند. این چاه های مشاهده ای نباید عمیق تر از عمق تانکر ها باشند و مقدار نفوذ چاهها باید بیشتر از دوفوت عمیق تر از تانکرها نباشد. فاصله بین چاهها به مواد سازنده و محتوای تانکر ها بستگی دارد. و نحوه قرارگیری چاهها و موقعیت آنها  باید به گونه ای باشد که بتوانند به سادگی، کمترین نشتی را تشخیص دهند. این بدان معنی است که باید حتما یک چاه مشاهده ای در پایین دست تانکرها  وجود داشته باشد. توصیه می شود که در صورت امکان ، چاههای مشاهده ای را در اطراف هر تانکر قرار دهید.

نشت هر مقداری از محصول که از تانکر خارج شده و توسط چاه مشاهده ای، تشخیص داده شود به عنوان نشت شناخته می شود. چاه مشاهده ای باید به صورت واضح نشانه گذاری شود. محصول داخل تانکر، روی آب، شناور باشد.چاه مشاهده ای در عمق های کمتر از فوت زیر سطح زمین باشد و خاک های بین چاه و بصورت گراول هایی از ماسه های درشت دانه یا متوسط دانه می باشد.چاه باید با بصورت مناسب طراحی شود و دارای گراول پک بسته شنی  مناسب باشد.چاه باید در شرایط آب زیاد و همچنین آب کم ، بررسی شود.چاه باید نسبت به سطح ونفوذ های سطحی، بسته شود.چاه ها باید تا حد امکان، نزدیک تانکرها باشند.ردیاب شناساگر باید حداقل اینچ از محصول را تشخیص دهد.باید بصورت ماهیانه الزامات بالا بررسی و چک شوند.شکل شماره بیانگر شماتیکی از این روش تشخیص آبهای زیرزمینی یا همان مانیتورینگ آبهای زیر زمینی برای تشخیص نشت در مخازن نفت و گاز را نشان می دهد. در این شکل، چاه مشاهده ای در سمت چپ شکل و تانکر حاوی نفت و گاز در سمت راست شکل نشان داده شده است. مقدار نشت در اثر خوردگی و فرسودگی ،توسط چاه مشاهده ای ،تشخیص داده می شود.

روش مانیتورینگ آبهای زیر زمینی شامل استفاده از چاه های مانیتورینگ مشاهده ای  نزدیک به می باشد. چاه ها حداقل بصورت ماهیانه، برای بررسی نشت نفت و گاز داخل چک می شوند. و محتوای داخل در آبهای زیر زمینی شناور است که این مساله برای تشخیص نشت کمک خوبی می کند.دو بخش اصلی سیستم مانیتورینگ ابهای زیرزمینی شامل چاه مشاهده ای بصورت معمول چاهی دارای قطر دو تا چهار اینچ می باشد و دستگاه ابزار  مانیتورینگ می باشد.ابزار تشخیص، ممکن است بصورت دایمی در چاه نصب شود تا اندازه گیری اتوماتیک و پیوسته مقدار مواد نشت شده از تانکرها اندازه گیری و ارزیابی شود.ابزارهای تشخیص می تواند به شکل دستی نیز باشند. ابزارهای دستی که از شکل بیلر که برای جمع آوری نمونه مایع برای ارزیابی می باشد گرفته تا شکل الکترونیکی که در داخل چاه فروبرده می شود و می تواند از این طریق نشت را تشخیص دهد. ابزارهای دستی باید حداقل هر ماه، یک بار مورد استفاده قرار گیرند.قبل از نصب این سیستم، باید مکان نصب بررسی شود. همچنین باید نوع خاک، عمق آب های زیرزمینی و جهت جریان آبهای زیرزمینی و زمین شناسی عمومی منطقه بررسی شود. تعداد چاه ها و موقعیت قرارگیری انها نسبت به هم ، مهم است. فقط یک پیمانکار با تجربه می تواند سیستم مانیتورینگ چاهها را بصورت مناسب و با عملکرد خوب طراحی کند. حداقل وجود دو چاه برای بررسی نشت یک تانکر مورد نیاز است. برای موقعیت های با تعداد بیشتر تانکر ها، تعداد چاههای مانیتورینگ بیشتری مورد نیاز است  تعدادسه یا بیشتر  چاه برای تعداد دو یا بیشتر تانک .

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید