true
true
متن سئو شماره ۱۳۲

روش مانیتورینگ آبهای زیرزمینی برای مواد نفتی که در آب های زیر زمینی قابلیت حل شدن ندارند و بصورت شناور روی آب می مانند، روش خیلی خوبی است ولی برای مواردی که در آنها مایع داخل تانکر به راحتی در آب حل می شود قابلیت استفاده ندارد و روش های دیگر باید استفاده شوند. چونکه نمی توان نشت انها را با این روش به درستی تشخیص داد.  و با آب مخلوط می شوند.

این روش برای مناطقی که قبلا در انها نشت رخ داده است به درستی کار نمی کندو ممکن است نشت قبلی را بعنوان نشت فعلی تشخیص دهد. بنابرین باید برای مکان هایی که در آنها نشت قبلی صورت نگرفته استفاده شود تا عملکرد مناسبی از این روش بدست آید.روش تشخیص نشت، از طریق ابهای زیر زمینی علاوه بر تشخیص نشت تانکرها برای لوله های زیر زمینی زیر مورد استفاده می باشد. در شکل شماره دو  شماتیکی از نشت نفت در لوله ها را نشان داده شده است . با استفاده از مانیتور کردن آبهای زیرزمینی همانند حالت قبلی می توان نشت در لوله ها را نیز تشخیص داد.  

در  دو مورد و نیاز به تشخیص نشت نمی باشد در صورتی که لوله تخلیه دارای شیب کافی باشد و در صورت نشت به داخل تانکر برگردد.  در صورتی که لوله دارای یک شیر بررسی باشد، که در نزدیکترین فاصله ممکن نسبت به پمپ می باشد. بنا براین باید نحوه نصب درست لوله تخلیه بررسی شود.الزامات اصلی که در بخش نشت تانکر ها گفته شود برای  تشخیص نشت در لوله ها نیز معتبر است.  و بصورت ماهیانه باید چک نشت انجام شود. یک سیستم ساده است. چاهها  علاوه بر تشخیص نشت،می توانند برای پاکسازی نیز استفاده شوند. و همچنین این سیستم برای تشخیص نشت از لوله ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.هزینه بالای طراحی چاهها بعنوان یک نقطه منفی این روش می باشد. در برخی موارد نشت به صورت ناگهانی در چاه مشاهده ای رویت شده که یک نقطه منفی دیگر می باشد.

شبکه های مانیتورینگ برای توسعه منابع آبهای زیرزمینی، کنترل آبها  برای مثال آلودگی از مواد نفتی و سایر آلاینده ها  ضروری می باشد. یک شبکه به درستی طراحی شده، برای بدست آوردن اطلاعات به موقع و کم هزینه لازم است. ابعاد و جنبه های مهم طراحی شبکه های مانیتورینگ شامل موارد زیر است.دانسیته شبکه  تعداد چاه های مشاهده ای و موقعیت چاهها( در سه بعد) بر اساس اطلاعات هیدرولوژی، اطلاعات مورد نیاز، اهداف مانیتورینگ می باشد. دوره نمونه گیری تعداد مشاهدات و نمونه های در واحد زمان می باشد.طراحی شبکه مدرن دارای عناصر زیر می باشد.پوشش فضایی مناسب نمونه ها  باید به تعداد کافی نمونه گیری در موقعیت های مختلف انجام شود اهداف برنامه های مانیتورینگ آبهای زیر زمینی طبیعت پیچیده زمین شناسی،هیدرولوژی، و عوامل و سایرفاکتورهای محیطی عدم قطعیت در پارامترهای زمین شناسی،هیدرولوژی و زیست محیطی برای طراحی دستورالعمل در مانیتورینگ آبهای زیر زمینی را به سه فاز تقسیم بندی می کند.بررسی های اکتشافی: نصب تعداد محدودی از ابزارها در محل بر اساس داده های گرادیان هیدرولیکی و  جریان سیال و ارایه یک مدل اولیه مفهومی. و همچنین در این فاز اطلاعات مربوط به سطح آب و کیفیت آن جمع آوری می شود.بررسی اصلی نصب چاه های مشاهده ای بیشتر برای پوشش دادن ناحیه مورد بررسی. همچنین اطلاعات اضافی و زیاد تر در مورد سطح آبده و کیفیت آبده در این مرحله بدست می آید.بررسی مکمل بر اساس یافته های قبلی ، به بررسی های بیشتر در مورد شبکه مانیتورینگ شبکه چاهها و عملکرد وسطح آبده ها می پردازیم. در ، سیستم های مانیتورینگ برای پس مانده های خطرناک و جامد دارای الزامات زیر هستند شامل تعداد کافی از چاههای نصب شده در موقعیت ها و عمق های مناسب باشند تا کیفیت آبهای زیرزمینی را نشان دهد. حداقل باید یک چاه بالادستی و سه چاه مشاهده ای پایین دستی برای مدیریت ناحیه ،لازم است.چاههای بالادست و پایین دست باید برای همخوانی داده ها بررسی شوند.تعدادکافی از چاهها برای ناهمگنی محل و تاثیر آن بر کیفیت آبهای زیر زمینی باید نصب شود.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید