true
true
متن سئو شماره ۱۵

با در نظر گرفتن اینکه تصدیق نرم‌افزار متابعت نرم افزار را از خصوصیات مورد انتظار نشان می‌دهد، فرآیند آزمون مواردی که یک برنامه خصوصیت مورد نظر را برآورده نمی‌کند، اثبات می‌کند. (با داشتن مجموعه خصوصیات و یک برنامه، هدف یافتن  است که از طرف فراهم نمی‌شوند). براساس این تعریف، هر عملی که انحراف رفتار برنامه از ویژگی‌های مورد نظر مشخص کند، آزمون نرم افزار گفته می شود. در این زمینه فعالیت‌هایی نظیر مرور طراحی، وارسی کد و تحلیل ایستای کد منبع  را می‌توان بعنوان آزمون نرم‌افزار در نظر گرفت. رویه آزمون نرم‌افزار فراتر از اجرای کد برنامه و پیداکردن خطاهای زمان اجرا است.    

یک سری مجموعه اعمال اولیه صرفنظر از نوع مدل استفاده شده (مثل آبشاری، پیچشی و غیره) برای انجام یک پروژه موفق در فرآیند تولید نرم‌افزار مورد نیاز است، که در شکل نمایش داده شده است. در تولید نرم‌افزار، باید وظیفه هر یک از این مراحل شناخت تا بتوان پروژه را بخوبی انجام داد. موضوع این پایان‌نامه در حیطه اشکال‌زدایی نرم‌افزار می‌باشد، بنابراین ما جایگاه این رویه را در روند تولید نرم‌افزار بررسی می‌کنیم.

هدف از اشکال‌زدایی مکان‌یابی و تصحیح بخش تخطی کد است، که یک مشخصه شناخته شده را نقض‌کرده است. معمولاً اشکال‌زدایی در طول مدت روند توسعه نرم‌افزار در سه فعالیت انجام می‌شود. همان طور که در شکل مشاهده می‌کنید، اشکال‌زدایی برای اولین بار در مرحله کد نویسی زمانیکه برنامه نویس طراحی را به یک کد قابل اجرا تبدیل می‌کند، انجام‌ می‌شود. در طی این فرآیند ممکن است خطاهایی توسط برنامه‎نویس ایجاد شوند که می‌توانند به نقص‌هایی در برنامه تبدیل شوند، که به سرعت باید تشخیص داده شده و قبل ار این که کد وارد مراحل بعدی روند توسعه نرم‌افزار شود، برطرف شوند.

دومین مرتبه از اشکال‌زدایی در مرحله آزمون از مراحل توسعه نرم‌افزار انجام می‌شود، که رفتار  غیرقابل انتظاری نظیر مقادیر برگشتی اشتباه یا خاتمه غیرمعمول برنامه دیده می‌شود. بعد از اینکه وجود نقص در برنامه محرز شد، پس از پیدا کردن مکان خطا مؤلفه‌ای که شامل خطا است تصحیح می‌شود. سومین مرتبه اشکال‌زدایی، در تولید یا توسعه نرم‌افزار است. در این مرحله نرم‌افزار مورد آزمون با شرایط عملیاتی واقعی مواجه است. بعضی از جنبه‌های نامطلوب رفتار نرم‌افزار، مانند کارایی مناسب در شرایط بارکاری زیاد و یا خروجی نامناسب، در این مرحله آشکار می‌شود، و قبل از بزرگ شدن اندازه نرم‌افزار باید علت این اشکالات را در کد تشخیص داد و اصلاح شوند.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید