true
true
متن سئو شماره ۱۷

تعیین‌کننده یک عبارت منطقی مربوط به یک ویژگی مشخص از برنامه است. بعنوان مثال فرض کنید، یک تعیین‌کننده است، که متغیر اندیسی برای یک بافر به طول است. مقدار حاصل از ارزیابی تعیین‌کننده‌ها می‌تواند مقداری درست یا نادرست باشد. هر تعیین‌کننده در طول اجرای برنامه ممکن است چندین بار ارزیابی شود.

 انتخاب تعیین‌کننده‌های برنامه به شکلی کارآمد که گویای رفتار برنامه باشند، یک مسأله مهم است. مهمترین نقاطی از برنامه که بعنوان تعیین‌کننده می‌توان در نظر گرفت، عبارتند از:

مقادیر برگشتی توابع: مقدار برگشتی تابع می‌تواند نشان دهد که آیا عملیات تابع موفق یا ناموفق بوده است. در برنامه‌هایی که به زبان نوشته می‌شوند چون زبان فاقد سازکاری برای اداره کردن استثنائات است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اما مقادیر برگشتی توابع ممکن است در بازه وسیعی قرار بگیرند، پس نمی‌توان همه مقادیر برگشتی را در نظر گرفت. بنابراین، برای حل این مسأله جهت مقادیر برگشتی معمولا سه تعیین‌کننده در نظر گرفته می‌شود:

مقدار برگشتی مثبت است.

مقدار برگشتی صفر است.

مقدار برگشتی منفی است.

مقادیر برگشتی بسیاری از توابع در کتابخانه استاندارد c نشان دهنده موفقیت یا عدم موفقیت آنها است. به عنوان مثال، تابع در هنگام بروز خطا مقدار صفر را برمی گرداند. مقادیر برگشتی کنترل نشده از جمله خطاهای متداول در کدنویسی هستند، بنابراین با در نظر گرفتن یک تعیین‌کننده برای مقادیر برگشتی توابع می‌توان آنها را کنترل کرد. از طرفی، در فراخوانی‌های متوالی توابع، مقدار برگشتی هر تابع می‌تواند در مشخص‌کردن مسیر بعدی برنامه(عملکرد آتی برنامه) تاثیر داشته باشد.

زوج‌های اسکالر: معمولا متغیرهای یک برنامه با یک‌دیگر در ارتباط هستند. هر جمله انتسابی که مقداری را به متغیری مثل انتساب می‌دهد، امکان دارد برنامه‌نویس یک مقدار اشتباه را به انتساب داده باشد و هدف برنامه‌نویس متغیر محلی یا سراسری دیگری از همان نوع داده در همان حوزه باشد. بنابراین برای تمام زوج‌های که ها، متغیرهای سراسری و یا محلی در حوزه دستور انتسابی هستند، تعیین‌کننده‌هایی در نظر گرفته می‌شود. 

ورودی تابع: در محل ورود به هر تابع یک تعیین‌کننده در نظر گرفته می‌شود که در هنگام اجرای برنامه مشخص می‌کند آیا تابع مربوطه اجرا شده است یا خیر. با در دست داشتن این نوع از تعیین‌کننده‌ها می‌توان تشخیص داد که تابع مورد نظر چند بار اجرا شده که این مسئله می تواند در تشخیص عملکرد برنامه موثر باشد. 

در مهندسی نرم‌افزار، یک مورد آزمون، از یک ورودی و نتیجه خاتمه اجرای برنامه (موفق یا نا موفق) به ازای این ورودی تشکیل شده است. یک مجموعه آزمون، شامل موارد آزمون به همراه برنامه مورد نظر است، که بر طبق این موارد آزمون، رفتارهای مشخص و از قبل تعریف شده‌ای را از خود نشان می‌دهد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید