true
true
متن سئو شماره ۲

آلودگی محیط زیست اثرات زیان باری بر روی زندگی انسان ها دارد. در طول دهه اخیر روش های بسیاری در زمینه مدیریت آلودگی محیط زیست و یافتن جایگزین هایی برای سیستم های موجود در زمینه کاهش الودگی زیست محیطی بررسی شده است مارچینتی و همکاران. کاهش هزینه ها و بهبود اثرات زیست محیطی در کنار یک دیگر باعث می شود تا در راستای این منظور نوآوری هایی صورت بگیرد. علی رغم افزایش تقاضا برای انرژی، افزایش گاز های گلخانه ای که منجر به گرمایش زمین می شود به همراه الودگی محیط زیست باعث شده تا استفاده از سوخت های معمول با محدودیت همراه شود . در روزگار فعلی رویکرد عموم به سمت ساختمان های بدون الاینده یا به اصطلاح ساختمان سبز می باشد . از این رو تولید انرژی پاک بسیار مهم است . لی و همکاران  نیاز های اجتماعی و انسانی را در مورد ساخت بنا های سبز مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاصل از کار آنها مبنایی برای ایجاد ساختمان های سبز به صورت گسترده می باشد. لیو و همکاران چارچوب تئوری برای بازدهی بیشتر در راستای سود پولی بیشتر را برای سیستم انرژی سبز در ساختمان ها بیان کردند. لو و همکاران  مقایسه ای بین دو روش بهینه سازی برای سیستم های انرژی سبز پیشنهاد کردند. روش های مورد استفاده الگوریتم ژنیتک تک هدفه و بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با دامنه نا همگون می باشد. چنگ و لین  اندازه سیستم را برای تولید انرژی تجدید پذیر مانند PV، توان باد و خورشید را با مطالعات عددی مورد ارزیابی قرار دادند. الگوریتم ریاضی که  نامیده می شود برای حل مساله به کار گرفته شد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید