true
true
متن سئو شماره ۲۵

جمله به جمله وابسته است، اجرای قبل از اجرای باعث می شود از یک مقدار نادرست استفاده کند. وابستگی کنترلی بین جملات برنامه و تعیین‌کننده‌ها وجود دارد، بعنوان مثال در توالی زیر به تعیین‌کننده وابسته است، زیرا اجرا شدن یا نشدن بستگی به مقدار دارد.

در گراف وابستگی برنامه هر گره از گراف معادل یک جمله از برنامه است. دو نوع یال جهت‌دار در این گراف وجود دارد: یال‌های وابستگی داده‌ای و یال‌های وابستگی کنترلی. اگر متغیری مانند در رأس تعریف شده باشد و در رأس مورد استفاده قرار بگیرد به شرطی که یک مسیر جریان کنترلی از به وجود داشته که در این مسیر، دوباره تعریف نشده باشد، آنگاه این گراف، حاوی یک یال وابستگی داده‌ای از رأس به رأس است.

یک یال وابستگی کنترلی از تعیین‌کننده به رأس وجود دارد، اگر دو شرط زیر برقرار باشد:  

دو خروجی داشته باشد و اجرای مستقیما وابسته به ارزیابی تعیین‌کننده باشد. در واقع می‌توان گفت، اجرا یا عدم اجرای وابسته به مقدار تعیین‌کننده است.

شکل یک نمونه از یک برنامه ساده است و گراف وابستگی مربوط به این برنامه در شکل نمایش داده‌شده است. برای مقایسه و بررسی اجراهای مختلف یک برنامه لازم است، مفهوم تاریخچه اجرایی را بشناسیم. مسیری که امکان اجرای آن در برنامه به طور قطع وجود دارد و با نشان داده می‌شود. بعنوان مثال اگر در شکل ، ورودی  و باشد. تاریخچه اجرایی، مربوط به این ورودی به این ترتیب می‌باشد. مشاهده می‌شود که تاریخچه اجرایی ترتیب اجرایی شامل ترتیب اجرای دستورات است. بنابراین شماره ترتیب دستور اجرا شده در امین مرحله است که به آن موقعیت اجرایی گفته می‌شود. برای تفاوت قائل شدن بین چند اجرای یک دستور در تاریخچه اجرایی، اجرای آن را به صورت یک دوتایی  نمایش می دهند که به صورت هم می توان نمایش داد. شماره ترتیب دستور و موقعیت اجرای آن در تاریخچه اجرایی است. برای مثال در برنامه بررسی شده، نشان‌دهنده اجرای جمله برگشتی برای ورودی ذکر شده است.

روش‌های مکان‌یابی خطا را بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌کنند: روش‌های تحلیل ایستا، ‌روش‌های تحلیل پویا.

روش‌های تحلیل ایستا بدون اجرای واقعی برنامه، بر اساس یک نمایش ایستا از برنامه ( مانند گراف جریان کنترلی و داده‌ای)، برنامه را مورد تحلیل قرار می‌هند.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید