true
true
متن سئو شماره ۲۹

مکانیک خاک ترکیبی از مهندسی مکانیک و مشخصات خاک می­باشد. این تعریف بسیار کلی بوده و گستره وسیعی از خاک­ها را پوشش می­دهد که این خاک­ها هم می­تواند اشباع از آب و هم حاوی سیال دیگری (برای مثال هوا) در حفراتش ­باشد. مواد بسیاری در  عملیات مهندسی و مکانیک خاک وجود دارند که نمی­توان آن­ها را در مفاهیم اصلی خاک اشباع دسته­بندی کرد. معمولا وجود بیش از دو فاز باعث مشکلاتی در رویارویی با مسائل مهندسی می­شود که اتفاقا خاک­های سطحی زمین اغلب در شرایط نسبتا خشک قرار داشته و در معرض فشار آب منفذی منفی  و سیکل­های خشک­شدگی و ترشدگی می­باشند. در این شرایط، به عنوان مثال، خاک­هایی با خصوصیت خمیری بالا که تحت تغییر شرایط محیطی می­باشند، بخشی از خاک­ها به نام خاک­های تورم­زا را تشکیل می­دهند. خاک­های سست سیلتی اغلب تحت شرایط تر­شدگی و بار­های طبیعی دچار پدیده رمبندگی می­شوند. در هر دو مورد ذکر شده فشار آب حفره­ای در ابتدا منفی بوده و تغییر حجم بوجود آمده حاصل افزایش فشار آب حفره­ای می­باشد. چنین پدیده­هایی لزوم بررسی بیشتر خاک در حالت غیراشباع را توجیه می­کند.

یک خاک غیر­اشباع عموما دارای سه فاز آب، هوا و دانه­های جامد تعریف می­شود اما درست­تر خواهد بود اگر فاز چهارمی به نام سطح مشترک آب و هوا نیز برای این خاک­ها در نظر گرفته شود .وجود حتی مقدار بسیار کمی از هوا، شرایط حاکم را به موضوع خاک­های غیراشباع نزدیک می­کند. هوای کم و به شکل پراکنده، باعث تراکم­پذیری توده شده و مقادیر بیش­تر آن، به شکل یک سیال پیوسته در خاک حضور خواهد داشت.

اما تقسیم­ بندی و تفکیک دنیای مکانیک خاک اشباع و غیر­اشباع از یکدیگر ضروری به نظر می­رسد. از آن جهت که مشخص شود در چه فضایی با کدام حالت خاک مواجه هستیم. برای سادگی، همان­طور که در شکل  نشان داده شده ­است، فردلوند این دو فضا را از طریق سطح آب­های زیر­زمینی از یکدیگر جدا کرد. در زیر این مرز رفتار خاک تحت اثر تنش موثر، و در بالای این مرز، دو متغیر مستقل تنش به نام­های تنش نرمال خالص  و مکش بافتی رفتار خاک را تعیین می­کنند.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید