true
true
متن سئو شماره ۳۲

در اغلب موارد سطح آب زیرزمینی در عمق نسبتا زیادی از سطح زمین قرار دارد و خاک زیر پی­ها دارای فشار آب منفذی منفی است. معمولا آزمایش­های مقاومتی با نمونه­ گیری دست­ نخورده و باقی ماندن فشار آب منفی در خاک انجام می­شود و بر اساس آن ظرفیت باربری پی محاسبه می­گردد.

این امر با فرض ثابت ماندن مقدار رطوبت خاک صورت می­گیرد. اغلب مهندسین مشکلات درازمدت مواجهه با این فشار منفذی منفی موجود را نادیده می­گیرند. اما اینکه این فشار منفی چقدر ثابت بوده و به چه شکل باید در رفتار درازمدت پی­ ها مطرح گردد همچنان جای بحث و مطالعه دارد.

این مشکل اغلب برای سازه­ های سبک مثل ساختمان­های مسکونی کوچک و جاده­ها اتفاق می­افتد. به بخشی از خاک که دارای تغییرات حجمی باشد  منطقه فعال می­گویند.­  مشخصا با افزایش خصوصیت تورمی خاک، میزان تغییر حجم­ها نیز بیش­تر خواهد بود.

این خاک­ها با خاک­های تورمی قابل مقایسه­اند. از آن جهت که هر دو در ابتدا دارای فشار آب منفذی منفی بوده و تغییر حجم آن­ها تحت اثر افزایش مقدار رطوبت و افزایش تدریجی میزان فشار آب است. با این تفاوت که خاک­های رمبنده بر اثر افزایش رطوبت، در فشار آب منفذی خاصی که بستگی به بافت و شرایط محیطی حاکم دارد، دچار کاهش حجم ناگهانی می­شوند.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید