true
true
متن سئو شماره ۳۴

در این بخش ضمن معرفی فاز­های موجود در خاک غیراشباع، مختصرا به توضیح خصوصیات و اندرکنش این فازها نسبت به هم می­پردازیم. خاک غیراشباع در حالت طبیعی دارای چهار فاز مایع (آب)، گاز (هوا)، دانه­ های جامد و سطح مشترک بین آب و هوا می­باشد. به سطح مشترک بین آب و هوا اصطلاحا پوسته قابل انقباض می­گویند. از جمله ویژگی­های پوسته قابل انقباض آن است که می­تواند نیروهای کششی را تحمل کند که این رفتار را کشش سطحی می­گویند. همچون تئوری خاک کلاسیک وزن نمونه از آب و دانه ­های جامد تشکیل شده­است و تمام فازهای موجود دارای حجم قابل محاسبه می­باشند غیر از پوسته قابل انقباض. با توجه به فرضیات بالا تمام روابط وزنی حجمی را در شرایط طبیعی می­توان در قالب تئوری خاک اشباع محاسبه کرد. در ‏می­توان شکل فرضی قابل قبول برای توده خاک غیراشباع و حالت ایده­ آل سازی شده آن را که توسط فردلوند و رهارجو ارائه گردید، مشاهده کرد.به مقاومتی که هر سیال در برابر مقاومت برشی از خود نشان می­دهد لزجت میگویند. این خاصیت سیال تابع فشار و دمای محیط می­باشد.

کشش سطحی یکی از ویژگی­های بسیار مهم پوسته قابل انقباض است که به دلیل نیروهای مولکولی موجود در سطح سیال به وجود می­آید. این نیرو در عمق سیال نیز وجود دارد اما به دلیل اعمال آن در تمام جهات خنثی می­شود. این نیرو در سطح به شکل کشش وجود دارد و بر حسب واحد طول بیان می­شود. کشش سطحی باعث می­شود که پوسته قابل انقباض همچون یک غشای کشسان رفتار نماید. در صورت تفاوت فشار دو سمت پوسته، برای ایجاد تعادل، تقعری به سمت فشار بیشتر در این سطح شکل می­گیرد. این نیرو عامل اصلی رفتار مویینگی آب در محیط­ های آب­دوست می­باشد. این تقعر و نحوه ایجاد این نیروی کششی در سطح آب را می­توان در مشاهده کرد.

در هر دو پدیده جوشش و کاویتاسیون، حباب­های بخار آب به واسطه بیش­تر شدن فشار بخار مایع از فشار مطلق مایع بوجود می­آید. با این تفاوت که در کاویتاسیون فشار مطلق مایع، از فشار بخار آب پایین­تر آورده می­شود در حالی که جوشش به دلیل بالاتر رفتن دمای مایع از دمای بخار مایع اتفاق می­افتد. در نمودار ترمودینامیکی آّب خالص می­توان مسیرهای این دو پدیده برای ایجاد بخار را مشاهده کرد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید