true
true
متن سئو شماره ۳۷

مکش بافتی ، مکش حاصل از نیروی کشش سطحی آب در بافت خاک می­باشد. همانطور که قبلا ذکر شد، لوله مویینگی یکی از ملموس­ترین موارد مشاهده تاثیر کشش سطحی پوسته انقباضی و مکش حاصل از آن می­باشد. با در نظر گرفتن سطح تماس آب و هوا در این حالت و با توجه به معادلات تعادل به شکل  به دست می­آید:

اما برای مرتبط کردن پدیده مویینگی و وجود مکش بافتی در ساختار خاک باید به نحوه تاثیرگذاری بافت خاک و مقدار صعود مویینگی آب در آن پرداخت. برای اینکار می­توان منافذ مختلف موجود در خاک را با لوله ­های مویین مدل کرد، به شکلی که با ریز­تر شدن ساختار خاک، قطر لوله مویین مورد بررسی نیز کم­تر در نظر گرفته شود. در این صورت نیرویی به شکل قایم و رو به بالا ناشی از کشش سطحی، بر ستون آب وارد خواهد شد که وزن مشخصی از آب را بالاتر از سطح آب نگاه می­دارد. با نوشتن معادله تعادل خواهیم داشت

در معادله بیانگر شعاع لوله مویین، ارتفاع صعود آب، ، چگالی آب ، شتاب ثقلی وارد بر آب ، نیروی کشش سطحی آب و بیانگر زاویه بین سطح آب و جداره لوله می­باشند. با فرض صفر بودن زاویه تماس سطح آب و جداره لوله، ارتفاع آب در لوله برابر خواهد بود با:با توجه به معادله  می­بینیم که ارتفاع صعود آب در لوله مویینگی  با شعاع لوله نسبت عکس دارد و به هر میزان که شعاع لوله کم­تر شود ارتفاع صعود هم بیش­تر خواهد بود. همانطور که در مشاهده می­شود این واقعیت بیانگر این مطلب است که در خاک­های با دانه­بندی ریزتر، توانایی بافت خاک برای ایجاد مکش بافتی، بیش­تر خواهد بود.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید