true
true
متن سئو شماره ۳۹

در آغاز بحث و بررسی بر روی محیط­های خاکی غیراشباع سعی می­شد تا با ارائه تعریف جدیدی از مفهوم تنش موثر در این چارچوب، بتوان رفتار این خاک را نیز در فضای و بررسی کرد. شناخته شده­ترین تعریف عمومی برای مفهوم تنش موثر در حالت کلی در سال توسط بیشاپ ارائه شد:

که در آن تابع درجه اشباع، فشار هوا و فشار آب می­باشد. این ایده توانست برخی جلوه­های رفتاری خاک­های غیراشباع، همچون افزایش مقاومت برشی با افزایش مکش را روشن کند اما در بیان پدیده­هایی چون رمبندگی دچارضعف بود. جنینگ و بورلند درسال با انجام آزمایشاتی در غالب تحکیم کلاسیک و تحکیم همسان و سپس با انجام آزمایش تر­شدگی به بررسی این پدیده پرداختند.

پدیده رمبندگی تحت بار ثابت و روند ترشدگی (کاهش مکش) تئوری تنش موثر را به شکل جدی به چالش کشید، چرا که با کاهش مکش و متعاقب آن کاهش تنش موثر، انتظار افزایش حجم از نمونه می­رفت و نه کاهش ناگهانی و شدید حجم. بعدها این نقد توسط بورلند در سال و ماتیاس و راجرکریشنا  در سال بیشتر پیگیری و بحث شد. علاوه بر ضعف در توضیح رمبندگی توسط تئوری تنش موثر، محققین بسیاری تفاوت شکل تاثیرگذاری تغییرات مکش و تغییرات تنش­های وارده بر خاک را نشان ضعف این تئوری دانستند.

از این رو استفاده از دو متغیر مستقل تنش در معادلات رفتاری خاک­های غیراشباع مطرح گشت. فردلوند و مورگنسترن در سال پیشنهاد کردند که هر دو جفت از سه حالت تنشی با استفاده از تنش­های فازهای موجود را می­توان برای بیان رفتار خاک­های غیراشباع مورد استفاده قرار داد. اما دو متغیر تنش، تنش خالص نرمال  و مکش  بیشتر مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه متغیر­های دیگر و صحت استفاده از آن­ها نیز تایید شد. در ‏لیست برخی از متغیر­های مورد استفاده محققین ارائه شده­است.

در مکش­های پایین و زمانی که نمونه تقریبا در حالت اشباع قرار داد، مقاومت برشی با افزایش مکش به شکل خطی افزایش پیدا می­کند. سپس با افزایش مکش بیش از میزان هوای ورودی  خاک و ورود خاک به حالت نیمه­اشباع، این افزایش مقاومت با افزایش مکش رابطه­ای غیر خطی پیدا می­کند.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید