true
true
متن سئو شماره ۴۲

کاستا و همکاران در سال تاثیر مکش بافتی را بر نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه مورد بررسی قرار دادند. مقدار مکش بافتی در طول آزمایش توسط تنسیومتر کنترل می­گشت. نتایج آزمایشات نشان می­دهد افزایش کمی در مکش بافتی منجر به افزایش ظرفیت باربری سیستم صفحه و خاک می­شود. تغییرات اندک در مقدار مکش تاثیرات قابل ملاحظه­ای بر نشست صفحه داشت به ویژه برای سطوح بالای بار سربار. این محققین نشان دادند که کاهش نرخ نشست با توجه به افزایش مکش شکلی غیر خطی دارد.

با وجود اینکه وجود اثرگذاری فشار منفذی منفی (مکش بافتی) بر رفتار خاک زیر پی ایده چندان جدیدی نمی­باشد، اطلاعات بسیار محدودی در مقالات علمی در رابطه با مقادیر این اثرگذاری گزارش شده است.

کاهش ظرفیت باربری مربوط به اشباع شدن خاک عموما از طریق استفاده از مقادیر مختلف وزن واحد خاک  که با غرقاب شدن کلی یا نسبی افزایش می­یابد، محاسبه می­شود. فرض می­شود پارامترهای دیگر همچون چسبندگی موثر  و زاویه اصطکاک موثر  معمولا نقش کمی دارند. با در نظرگیری اینکه وزن اشباع خاک حدود درصد وزن واحد خاک می­باشد، ترزاقی و پک  اظهار کردند که اگر سطح آب از عمقی برابر با عرض پی بالاتر آید، ظرفیت باربری پی­های سطحی حدودا درصد کاهش پیدا می­کند. مایرهوف  مدل تحلیلی برای تخمین ظرفیت باربری پی­های سطحی بر اساس تغییرات وزن مخصوص خاک ارائه داد.

همچنین فاکتور ظرفیت باربری برای محاسبه تاثیر اشباع شدن خاک بر رفتار ظرفیت باربری پی استفاده شده است.

کریشمورثی و کامسوارا  با استفاده از روش مشخصات، برای زمانی که تراز آب بین سطح تا  تغییر کند، جداولی را برای برآورد ارائه داد. با این وجود، برآورد کاهش ظرفیت باربری تنها با تغییرات و برای روش­های طراحی کافی به نظر نمی­رسد، چون تنها اثر فشار مثبت آب در نظر گرفته شده و از اثرات منفی آن صرف نظر شده است.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید