true
true
متن سئو شماره ۴۵

برآورد ظرفیت باربری برای پی­های سطحی در هر دو حالت اشباع و غیراشباع دست کم بوده است. مقدار معمول زاویه اصطکاک برابر با درصد زاویه اصطکاک موثر می­باشد. مقایسه مطلوب و مناسبی در مقادیر پیش­بینی شده ظرفیت باربری مشاهده شد (مخصوصا زمانی که اثر زاویه اتساع در نظر گرفته شده است) و در این حالت نیازی به در نظر گرفتن مقدار افزایش درصدی برای زاویه اصطکاک داخلی نخواهد بود تا رفتار پی در حالت مدفون به درستی مدل گردد. تفاوت رفتاری پی سطحی و مدفون می­تواند به خاطر وجود سربار باشد که اثر اتساع را حذف می­کند.

نکته حائز اهمیت دیگر در این پژوهش افزایش خطی ظرفیت باربری بر روی ماسه غیراشباع تا مکش عبور هوا می­باشد (ناحیه اشباع). افزایش در ناحیه انتقال منحنی مشخصه به صورت غیر خطی خواهد بود. از مقدار مکش پسماند به بعد شاهد کاهش ظرفیت باربری خواهیم بود. این رفتار در شکل زیر ارئه شده است.

با وجود مطالعات مذکور، برآورد دقیق رفتار پی بر روی خاک غیراشباع چندان روشن نبوده و در شرایط مختلف بسیار متفاوت می­باشد. از این رو بررسی مدل رفتاری مشخصی که بتواند به راحتی این رفتار را پیش­بینی کرده و همچنین قابلیت تعریف در نرم­افزارهای عددی را نیز دارا باشد، بسیار حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر تلاش بر این است تا مدلی ساده و البته دقیق را برای بررسی رفتار پی بر روی خاک­های غیراشباع در نرم­افزار تعریف کنیم.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید