true
true
متن سئو شماره ۴۸

نرم‌افزار یک برنامه تفاضل محدود دو بعدی برای محاسبات مهندسی می باشد. این برنامه رفتار ساختارهای خاک، سنگ و یا دیگر مواد را که ممکن است هنگام نزدیک شدن به محدوده شکست، رفتارهای گوناگون از خود نشان دهند را مدل سازی می کند که مواد به صورت اجزا یا مناطق نشان داده می شوند. اجزا می توانند بر طبق خواص داده دانلود مقاله شده، شکسته شوند یا جریان یابند و شبکه می تواندتغییر ساختار های متعددی در این برنامه وجود دارند که مدل سازی موادی را که رفتارشان بسیار غیر خطی می باشد را ممکن می سازد. نرم افزار امکانات خاص دیگری نیز دارد.این نرم افزار برای محاسبات سریع مدل هایی که المان‌های بسیار دارند طراحی شده است. این برنامه توانایی شبیه سازی ساختاری خاک، سنگ یا دیگر مواردی که ممکن است تحت جریان پلاستیک قرار بگیرند، دارا می باشد.

معادلات در برنامه با روش تفاضل محدود حل می شوند که این روش با روش معمول  دیگر مدل سازی عددی، یعنی اجزای محدود مقایسه می شود. در هر دو روش معادلات دیفرانسیلی دانلود مقاله به معادلات ماتریسی برای هر المان(عضو) تبدیل می شود که به نیروهای وارد بر گره ها وجابجایی های ایجاد شده در آنها بستگی دارد، اگرچه معادلات که بروش تفاضل محدود بدست می آید، در صورتی که ماده موردنظر الاستیک باشد، با معادلاتی که با استفاده از روش المان محدود بدست آمده (برای مثلث های کرنش ثابت) ماتریس نتیجه آن یکسان خواهد بود، اما تفاوت های به شرح زیر است.

شیوه ترتیبی برای مدل سازی دقیق بارهای تخریبی که در جریان پلاستیک قرار می گیرند که این شیوه نسبت به روش کاهش انتگرال که بیشتر در روش المان محدود مورد استفاده قرار می گیرد، از لحاظ فیزیکی توجیه پذیرتر است.در روش از معادلات تمام دینامیک حرکت استفاده می شود، حتی زمانی که سیستم های مدل سازی ضرورت دارد در حالت استاتیکی باشند، که این توانایی را به می دهد که پروسه های غیرپایدار فیزیکی را براحتی دنبال کند.روش راه حل صریح مورد استفاده قرار گرفته که در جدول زیر مقایسه بین روش های صریح و غیر صریح آورده شده است.حسگر بسیار دانلود مقاله نیرومندی است در حدی که می تواند هر مدل پایه را بدون تغییر در الگوریتم راه حل بدست آورد ، در صورتی که بسیاری از کد های المانی محدود نیاز به تکنیک های راه حلی متفاوتی برای مدل سازی در موقعیت های متفاوت دارند.المان هایش را به جای این که در یک شیوه ی ترتیبی قرار دهد به فرم سطری و ستونی مرتب می کند. در بسیاری مسائل بکارگیری این روش مشخص کردن المان ها را زمانیکه خصوصیات ویژه ای از آنها مد نظر است یا خروجی ها نیازبه تفسیر دارند، آسانتر می کند.

تلاش محاسباتی زیاد در هر گام زمانی، تکرار برای دنبال کردن قانون مشخصه غیرخطی لازم است   تلاش محاسباتی کم در هر گام زمانی، تکرار برای دنبال کردن قانون مشخصه غیرخطی لازم نیستد دانلود مقاله فرایند محاسباتی همیشه باید دو نکته را نشان دهیم(پایداری و دنبال کردن مسیر درست) در مسائل غیر خطی فرایند محاسبات، مسیر واقعی فیزیکی را دنبال می کندماتریس سختی باید ذخیره شود حتی با وجود کاربرد تکنیک هایی نظیر عرض باند، باز هم حافظه زیادی لازم است.ماتریس سختی کل تشکیل نمی شود و به حافظه کمتری نیاز استجهت پیگیری تغییر مکان ها و کرنش های بزرگ تلاش محاسباتی اضافی لازم است از آنجا که ماتریس سختی تشکیل نمی شود تغییر مکان ها و کرنش های بزرگ با تلاش محاسباتی  نچندان زیادی قابل ارزیابی هستند.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید