true
true
متن سئو شماره ۴۹

در توالی عمومی مراحل محاسباتی برنامه ابتدا با استفاده از معادلات حرکت‌ها، سرعتها و جابجایی ناشی از نیروها و تنش‌ها بدست می‌آیند، سپس نرخ‌های کرنش از سرعت‌ها بدست آمده و تنش‌های جدید دانلود مقاله از نرخ‌های کرنش محاسبه می‌شود. این کار یک گام زمانی برای هر سیکل می‌باشد و در هر مرحله تمام مقادیر قبلی با مقادیر جدید جایگزین می‌گردد که در زیر این چرخه نمایش داده شده است.

زمان انتخاب تعداد زون‌ها برای یک مدل باید دقت کرد زیرا باید یک حالت تعادل  بین سرعت حل و دقت مورد نیاز برقرار باشد. سرعت محاسبات برای رسیدن به راه حل، تابع تعداد المان دانلود مقاله بوده و در حال تغییر می باشد. در نسبت زونها محدودیتی وجود دارد که باید این نسبت حدوداً یا کمتر باشد تا دقت مسئله معقول و دانلود مقاله منطقی باشد.در طی حل مدل، مدل چهارگوش که ممکن است به هر شکلی تغییر یابد، تحت تاثیر ضوابط زیر می باشد.منطقه ای که چهارگوش واقع شده، باید مثبت باشد.

هر عضو در انتهای یک جفت از زیرمجموعه مثلثی شکل که شامل چهارگوش است باید یک منطقه بزرگتر از ۲۰ درصد منطقه چهارگوش کلی باشد.این معیارها باید زمانی بکار گرفته شود که زونهایی در طی حل مسئله، برای جلوگیری از ایجاد هندسه نامطلوب تشکیل شوند.

شرایط مرزی یک مدل عددی شامل متغیرهای میدانی همچون تنش و جابجایی می‌باشد. مرز می‌تواند به دو دسته واقعی و مصنوعی تقسیم شود. مرز واقعی آن است که در شکل فیزیکی مدل وجود دارد (مانند زمین طبیعی) و مرز مصنوعی در واقع وجود ندارد، ولی برای بستن محدوده زون‌ها در یک محیط بی‌نهایت ضروری است. شرایط دانلود مقاله مرزی هر دو دسته مشابه می‌باشند. پیش فرض برنامه این است که روی مرزها تنش و هیچ قید دیگری وجود ندارد. از طرفی شرایط مرزی می‌تواند نیروهای خارجی یا جابه جایی‌هایی مرزی باشند. گاهی مدل‌کردن شرایط مرزی واقعی پیچیده است. در حالت کلی اگر صفحه اعمال بار در مقایسه با نمونه نرم باشد (حدود ۲۰ برابر نرمتر باشد) از تنش مرزی استفاده می‌کنیم و اگر صفحه اعمال بار در مقایسه با نمونه صلب باشد،. آنگاه با مرز صلب سر و کار داریم و سرعت را به عنوان شرایط مرزی به کار می‌بریم. در اکثر پروژه‌های مهندسی قبل از اجرای هر گونه حفاری یا ساخت با تنش‌های در جا مواجه هستیم. با اعمال شرایط اولیه سعی می‌کنیم تنش‌های درجا را شبیه‌سازی کنیم، زیرا اگر چنین کاری صورت نگیرد، ممکن است در رفتارهای بعدی مدل اثر نامطلوب بگذارد. معمولاً در اکثر کارها با اعمال وزن مخصوص مصالح و شتاب ثقل این تنش‌های درجا ایجاد می‌شوند.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید