true
true
متن سئو شماره ۵۶

تابع چگالی احتمال بیان کننده رفتار خرابی قطعات نسبت به زمان می‏باشد و احتمال خرابی در هر زمان را بیان می‏کند.

تابع توزیع فراوانی خرابی (شکست) با جمع کردن احتمال‏های خرابی تا زمان مورد نظر بدست می‏آید و مقدار بدست آمده احتمال خرابی قطعه را تا آن زمان بیان می‏کند.

به احتمال کارکرد درست سیستم تا زمان مورد نظر قابلیت اطمینان گفته می‏شود. مقدار قابلیت اطمینان برابر با مجموعه احتمال خرابی مجموعه در بعد از زمان تعیین شده می‏باشد  .

نرخ خرابی بیان کننده تعداد خرابی یک قطعه در واحد زمان است که طبق رابطه زیر محاسبه می‏گردد .

به زمان مورد انتظار برای خراب شدن یک سیستم، میانگین زمان خرابی گفته می‏شود که طبق رابطه زیر محاسبه می‏شود  .

برای بیان قابلیت اطمینان قطعات و یا مجموعه‏ها نسبت به از زمان توابع توزیع شناخته شده‏ای استفاده می‏گردد. توابع توزیع زیر از پرکاربردترین توابع برای بیان خرابی قطعات بوده که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.

توزیع نمایی متداول ترین توزیع در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‏ها است که مهمترین ویژگی آن ثابت بودن نرخ خرابی در تمام طول عمر می‏باشد. از این توزیع در محدودهً عمر مفید یا دوره عملکرد عادی اجزاء با نرخ خرابی ثابت استفاده می‏گردد. مشخصات این توزیع در ادامه آورده شده است .

ویژگی مهم این توزیع ثابت نبودن شکل کلی آن است. شکل تابع به پارامتر‏های آن بستگی دارد و به وسیله آن می‏توان تطبیقی مناسبی برای بیشتر توزیع ‏ها بوده و به عنوان یکی از پرکاربردترین توابع در بحث قابلیت اطمینان شناخته می‏شود. در توزیع وایبل را پارامتر و را پارامتر مقیاس گویند .مشخصات این توزیع در ادامه آورده شده است.

توزیع ارلانگ توزیع احتمالی پیوسته‌ای است که به دلیل ارتباط آن با توزیع‌های نمایی و گاما دارای کاربردهای فراوانی در بحث قابلیت اطمینان می‏باشد و در سیستم‏هایی که و در سیستم‏هایی که دارای شوک می‏باشند نیز استفاده می‏گردد.

برای محاسبه قابلیت اطمینان یک سامانه قبل از هر چیز باید درک کاملی از روابط میان اجزای سامانه داشت و آن سامانه را مدل‌سازی کرد. سپس سامانه را به اجزای کوچک تقسیم کرده و با محاسبه قابلیت اطمینان هر جزء و دانستن روابط بین اجزاء، قابلیت اطمینان کل سامانه را محاسبه نمود.

بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان ابزاری برای مدل سازی سیستم با نمایش مسیر‏های موفقیت یک سیستم و تاثیر خرابی مجموعه‏ ها در موفقیت یک سیستم می‏باشد. این روش توانایی مدل کردن بسیاری از سیستم‏های ساده و پیچیده مهندسی را دارد و با توجه به کاربرد فراوان آن، باعث شده تا به عنوان یکی از پر استفاده ترین روش‏ها در مدل سازی قابلیت اطمینان سیستم‏ها معرفی گردد. برای رسم بلوک دیاگرام یک سیستم هر قطعه را به صورت یک بلوک در نظر گرفته و بر اساس منطق کاری سیستم، بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان سیستم بدست می‏آید.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید