true
true
متن سئو شماره ۵۸

به منظور بررسی دقیق و همه جانبه سیستم در دست طراحی، طراح نیازمند شناسایی نحوه ارتباط اجزاء سیستم با یکدیگر و نقش هر یک از آنها در عملکرد کلی سیستم است. آگاهی از نوع ارتباط اجزاء یک سیستم با یکدیگر به طراح این امکان را می دهد که بتواند در مدلسازی مساله خود، از پیکربندی مناسب برای سیستم مذکور استفاده کرده و مدل بهینه سازی را به واقعیت نزدیکتر نماید. در یک سیستم، اجزاء به صورت‏های گوناگون با هم ارتباط دارند که نحوه ارتباط آنها با هم در محاسبه قابلیت اطمینان سیستم نقش اساسی ایفا می کند. در ادامه انواع ساختارهای مورد استفاده در مسائل تخصیص مازاد معرفی می گردند. سیستم‏های سری در این سیستم‏ها عملکرد صحیح سیستم در گرو عملکرد صحیح تمامی اجزاء آن است و در صورت از کار افتادگی یک جزء یا هر جزء، تمامی سیستم از کار خواهد افتاد. در نمایی از یک سیستم سری قابل مشاهده است و قابلیت اطمینان آن از رابطه زیر محاسبه می‏گردد.

در این نوع سیستم‏ها برای عملکرد صحیح سیستم،کافی است که فقط یکی از اعضا دارای عملکرد صحیح باشد و سیستم صرفا با خرابی تمامی اجزاء موازی از کار خواهد افتاد. در واقع اجزاء موازی مازاد برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم،اضافه شده اند. نمایی از یک سیستم موازی را نشان می‏دهد که قابلیت اطمینان آن بصورت رابطه زیر محاسبه می‏گردد .

بر خلاف سیستم‏های سری، قابلیت اطمینان در شبکه موازی با افزایش تعدا عضوها افزایش می یابد ولی باید توجه شود که افزایش تعداد عضوها با افزایش هزینه، وزن و حجم سیستم همراه است و عملیات نگهداری و پشتیبانی حجیم تری را می طلبد. بنابراین افزایش تعداد عضو‏ها در این موارد باید با دقت کافی صورت گیرد.

سیستم‏های سری-موازی شامل تعدادی زیر سیستم با ساختار موازی می باشند که به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند نشان دهنده یک سیستم با ساختار سری-موازی می باشد.

ساختار سری موازی یکی از عمومی ترین ساختارهای مورد استفاده در مسائل تخصیص مازاد می باشد و تاکنون در تحقیقات بسیار و با فرضیات و روش‏های حل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از مهمترین تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان به مواردی که در ادامه ذکر می شود اشاره نمود.

سیستم‏های نیز مانند سیستم‏های سری موازی، شامل تعدادی زیر سیستم با ساختار موازی می باشند که به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند با این تفاوت که در سیستم‏های ،عملکرد همزمان جزء یا بیش از جزء از جزء در هر زیر سیستم برای عملکرد صحیح سیستم کافی می‏باشد. نشان دهنده یک سیستم با ساختار از می باشد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید