true
true
متن سئو شماره ۵۹

در این سیستم‏ها، برخی از اجزاء به صورت اشتراکی بین زیر سیستم‏ها عمل می کنند. این شبکه‏ها دارای حالت بینابین سیستم‏های موازی و سری هستند. نشان دهنده یک سیستم با ساختار شبکه پل می باشد.

در صورتی‏که مدل یک سیستم را نتوان به صورت سری یا موازی و یا سری- موازی یا پل نشان داد آن را پیچیده می‏نامیم .برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم‏های پیچیده با توجه به نوع سیستم روش‏های مختلفی وجود دارد که در همین فصل به معرفی یکی از روش‏های متداول حل این‏گونه از سیستم‏ها خواهیم پرداخت.

در تحلیل این گونه سامانه‌های پیچیده شیوه‌های دیگری نظیر موارد زیر وجود دارد:

لازم به ذکر است که به منظور مدل‌سازی سامانه‌هایی که دارای پارامترهای متغیر با زمان می‌باشند، از روش‌های ترکیبی استفاده می‌شود که در بر گیرنده‌ی روش فوق و روش‌هایی است که بر پایه نرخ شکست متغیر بیان می‌شوند

آگاروال یک روش ابتکاری برای حل مسائل تخصیص مازاد سیستم‏های محدود پیچیده ارائه نمود. در این روش یک فاکتور حساسیت جدید برای مجموعه‏های حداقل برش تعریف شده است. همچنین آگاروا و دیگران روش ابتکاری دیگری برای حل مسائل تخصیص مازاد سیستم‏های بسیار محدود شده و پیچیده بر مبنای جستجوی همسایگی بهترین جواب شدنی، ارائه نمودند. چنگ روش کلونی زنبورها با در نظر گرفتن تابع جریمه را برای حل مسئله بهینه سازی قابلیت اطمینان شبکه با ساختار پیچیده، ارائه نموده است. پنت و سینگ جستجوی ممنوع را برای حل مسئله تخصیص مازاد سیستم‏های با ساختار پیچیده، ارائه نمودند.

برای محاسبه قابلیت اطمینان انواع بلوک دیاگرام دو روش مجموعه‏های انقطاع و مجموعه‏های اتصال معرفی می‏شوند.

این روش بنا به دو دلیل عمده، از موثرترین روش‏ها در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‏ها شناخته شده است:

طبق تعریف مجموعه انقطاع یا برش عبارت است از مجموعه‏ای از عضو‏های سیستم که شکست آنها موجب شکست سیستم می‏شود. بدیهی است که همه عضوهای هر مجموعه انقطاع باید از کار بیفتد تا سیستم دچار شکست شود. مفهوم اجتماع برای مجموعه‏های شکست حاکم است و با نشان دادن احتمال وقوع هر مجموعه انقطاع با ، احتمال شکست سیستم برابر خواهد بود با .

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید