true
true
متن سئو شماره ۶

در این فصل به بررسی سوابق کاری انجام شده در زمینه استفاده از میکرو هیدرو پاور پرداخته شد. استفاده از انرژی آب در مناطقی که دسترسی به شبکه برق وجود ندارد با توجه راحتی نصب و راه اندازی سیتسم بسیار مناسب می باشد. با توجه به اینکه ساختمان های مسکونی میزان توان کمی نسبت به یک واحد نیروگاهی نیاز دارد می توان با استفاده از میکروتوربن ها توان مورد نیاز برای آن را مستقل از شبکه بررق تامین نمود.

استفاده از انرژی آب باران، فاضلاب و لوله کشی ساختمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در موارد بسیاری میکروتوربین مورد نظر شبیه سازی شده و با توجه به شرایط کاری مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. استفاده از آب لوله کشی با توجه به اینکه ساختمان های بلند هد بالایی را می توانند داشته باشند، جهت تامین توان و برق مصرفی ایده خوبی می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده و گزارش ازمایشات تجربی نیز این موضوع را تایید می نماید. با توجه به اینکه نوع توربین، تعداد توربین مورد استفاده و چیدمان آنها در میزان توان تولیدی موثر است. و از سوی دیگر با توجه به تغییر میزان وان درخواستی متفاوت برای ساختمان های مختلف، تعیین یک حالت بهینه برای استفاده از این روش حائز اهمیت می باشد.

در این پژوهش با توجه به مشخصات یک ساختمان مسکونی، تعداد و چیدمان بهینه میکروتوربین ها برای تامین توان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید