true
true
متن سئو شماره ۶۱

برای تمام المان ها در هر سطح که المان آغاز نیستند بصورت زیر عمل کنید:

محاسبه المان های موجود در سطح حاضر

برای تمام المان های مرتبط با المان حاضر بصورت زیر عمل کنید:

آیا المان مرتبط در مسیر طی شده تا این شاخه تکرار شده است. اگر جواب بله بود، به گام و المان بعدی را ارزیابی کنید.

آیا مسیر متشکل از المان مرتبط در دیگر مسیر های موجود تکرار شده است. اگر جواب بله بود، به گام  و المان بعدی را ارزیابی کنید و اگر جواب خیر بود المان جدید را در سطح جدید اضافه کنید.

به قسمت  برای ارزیابی المان جدید بروید

اگر ارتباط جدیدی با المان حاضر وجود ندارد

در صورتیکه المان جدیدی در سطح حاضر باقی نمانده است به گام رفته و  سطح بعدی را مورد ارزیابی قرار دهید.

گام تا بررسی تمام المانها ادامه دهید (المان ها یا در  حلقه می افتند  و یا به گره آغاز منتهی می گردند)

برای نشان دادن مراحل مختلف الگوریتم مثال شکل زیر را مرود بررسی قرار می دهیم.

با شروع از گره اولیه تمامی مسیر‏های ممکن برای رفتن به گره نهایی در شکل به نمایش در آمده است.

تمام مسیر های شکست برای مثال  مورد نظر با استفاده از شکل زیر و از بالا به پایین و از چپ به راست به صورت زیر بدست می آیند.

این روش برای اولین بار در سال استفاده شد که با استفاده از رایانه‌های امروزی، قابلیت دسترسی و پیاده‌سازی آن در بسیاری از زمینه‌های جدید ایجاد شد. به‌کارگیری این روش، همزمان با نارضایتی از محاسبات فراوانی که برای تخمین نقطه‌ای یا تخمین قطعی نبود قطعیت‌ها صورت می‌گرفت، رشد و گسترش فزاینده‌ای داشت. شبیه‌سازی مونت‌کارلو در ساده‌ترین شکل خود ایجادکننده اعداد تصادفی است که برای پیش‌بینی، تخمین و تجزیه‌وتحلیل ریسک مفید است. یک شبیه‌سازی، سناریوهای متعددی را از یک مدل با در نظر گرفتن ارزش آن‌ها در زمینه توزیع احتمالی متغیر موردبررسی خلق می‌کند. ازآنجاکه تمام این سناریوها بر اساس یک مدل ایجاد شدند، هر سناریو می‌تواند یک پیش‌بینی باشد. پیش‌بینی‌ها همان رخدادهایی هستند که به‌طور عمومی توسط فرمول‌ها یا توابع به‌عنوان خروجی‌های مهم  مدل تعریف شدند. روش مونت‌کارلو یک الگوریتم محاسباتی است که از نمونه‌گیری تصادفی برای محاسبه نتایج استفاده می‌کند. روش‌های مونت کارلو معمولاً برای شبیه‌سازی سیستم‌های فیزیکی، ریاضیاتی و اقتصادی استفاده می‌شوند.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید