true
true
متن سئو شماره ۶۲

از طرف دیگر روش مونت‌کارلو یک طبقه از الگوریتم‌های محاسبه‌گر می‌باشند که برای محاسبه نتایج خود بر نمونه‌گیری‌های تکرارشونده‌ی تصادفی اتکا می‌کنند. روش‌های مونت‌کارلو اغلب زمان انجام شبیه‌سازی یک سامانه ریاضیاتی یا فیزیکی می‌شوند استفاده می‌شوند. به دلیل اتکای آن‌ها بر محاسبات تکراری و اعداد تصادفی یا تصادفی کاذب، روش‌های مونت‌کارلو اغلب به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که توسط رایانه اجرا شوند. گرایش به استفاده از روش‌های مونت‌کارلو زمانی بیشتر می‌شود که محاسبه پاسخ دقیق با کمک الگوریتم‌های قطعی ناممکن یا ناموجه باشد. روش‌های مونت‏کارلو  یک دسته از الگوریتم‌های محاسباتی هستند که بر اساس تکرار تصادفی نمونه‌برداری برای محاسبه نتایج هستند.روش‌های مونت‌کارلو همچنین در زمان شبیه‌سازی سیستم‌های فیزیکی و ریاضیاتی نیز استفاده می‌شوند.به دلیل اتکای این روش به تکرار محاسبات و اعداد تصادفی و اعداد شبه تصادفی، مناسب برای محاسبه توسط کامپیوتر است.روش‌های مونت‌کارلو معمولاً زمانی استفاده می‌شوند که امکان محاسبه نتیجه دقیق با یک الگوریتم قطعی نباشد.

تنها یک روش مونت‌کارلو وجود ندارد، بلکه این اصطلاح به گستره وسیعی از روش‌های شبیه‌سازی با الگوریتم کار مشابه اطلاق می‌گردد. به‌هرحال، این رویکردها یک الگوی مشخصی را پیروی می‌کنند به‌طوری‌که محدودهای از ورودی‌های ممکن را تعریف می‌کنند. از آن محدوده، ورودی‌های تصادفی را تولید می‌کنند، با استفاده از ورودی‌های به‌دست‌آمده یک سری محاسبات مشخص را انجام می‌دهند و درنهایت نتایج هر یک از اجراهای محاسباتی را در پاسخ نهایی ادغام می‌کنند. همچنین دو ویژگی مشترک دیگر روش‌های مونت‏کارلو  شامل: اتکای محاسبات بر اعداد تصادفی و همگرایی تدریجی به سمت تخمین‌های بهتر درزمانی که داده‌های بیشتری شبیه‌سازی می‌شوند، می‌باشد.

محدوده‌ای از ورودی‌های ممکن را تعریف می‌کنند.

از آن محدوده ورودی‌های تصادفی را تولید می‌کنند.

با استفاده از ورودی‌های به‌دست‌آمده یک سری محاسبات مشخص را انجام می‌دهند.

نتایج هر یک از اجراهای محاسباتی را در پاسخ نهایی ادغام می‌کنند.

روش‌های مونت‌کارلو، می‌توانند در اغلب شبیه‌سازی‌های یک سامانه ریاضیاتی یا فیزیکی استفاده شوند. به دلیل اتکای آن‌ها بر محاسبات تکراری و اعداد تصادفی یا تصادفی کاذب، روش‌های مونت‌کارلو اغلب به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که توسط رایانه قابل‌اجرا باشند. گرایش به استفاده از روش‌های مونت‏کارلو زمانی بیشتر می‌شود که محاسبه پاسخ دقیق با کمک الگوریتم‌های قطعی، ناممکن باشد. روش‌های شبیه‌سازی مونت‏کارلو  مخصوصاً در مطالعه دستگاه‌هایی که در آن تعداد زیادی متغیر با درجه آزادی‌های دوبه‌دو مرتبط وجود دارد، مفید است؛ ازجمله این سیستم‌ها میت وان به سیالات، مواد بی‌نظم و ساختارهای سلولی اشاره نمود. از آن گذشته، روش‌های مونت‌کارلو برای شبیه‌سازی پدیده‌هایی که عدم قطعیت زیادی در ورودی‌های آن‌ها وجود دارد، نیز مفید هستند؛ مثلاً محاسبه ریسک در تجارت. همچنین این روش‌ها به‌طور گسترده‌ای در ریاضیات مورداستفاده قرار می‌گیرند: یک نمونه کاربرد این روش‌ها در برآورد انتگرال‌های معین است، به‌خصوص انتگرال‌های چندبعدی با محدوده‌های مرزی پیچیده.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید