true
true
متن سئو شماره ۶۳

به‌طورکلی، کاربرد روش مونت کارلو در ریاضیات و آمار بسیار گسترده است. با استفاده از این روش، با انتخاب تصادفی یک یا تعداد محدودی پاسخ از میان پاسخ‌های موجود، تلاش می‌شود تا به راه‌حل قابل قبولی دست‌یافت. این تکنیک زمانی ارزش پیدا می‌کند که مجموعه آلترناتیوهای(گزینه‌های) موجود برای پاسخ یک مسئله بسیار وسیع باشد و عملاً امکان آزمودن تمامی آن‌ها وجود نداشته باشد؛ یک نمونه کلاسیک در این زمینه، الگوریتم رابین برای تست اول بودن یک عدد می‌باشد.

تخصیص قابلیت اطمینان فرایندی است که به‌وسیله آن خرابی مجاز برای یک سیستم تخصیص می‌یابد و با استفاده از روش‌های منطقی ، خرابی مجاز میان زیرسیستم‌ها و عناصر آن تقسیم می‌شود.  برای تخصیص قابلیت اطمینان روش های مختلفی تا کنون توسعه یافته که در ادامه نام مهمترین روش های ابتکاری تخصیص قابلیت اطمینان آورده شده است.

استفاده از روش‏های بهینه سازی دقیق به دو علت غیر خطی بودن تابع قابلیت اطمینان و تعداد قطعات ممکن یک سیستم معمولا کند و در مواقعی غیر قابل حل می‏باشد. تحقیقات انجام شده در این زمینه در جهان نشان داده است که با استفاده از الگوریتم‏های متاهیورستیک می‏توان در زمانی قابل قبول به جواب‏های نزدیک به بهینه دست یافت. در بین روش‏های متاهیورستیک در حل مسئله تخصیص قابلیت اطیمنان الگوریتم ژنتیک درای بیشترین کارایی و استفاده بوده است. فرایند بهینه سازی در این الگوریتم بر اساس تولید مجموعه جواب اولیه تصادفی بوده و انتخاب مجموعه‏ای والد و تولید فرزند برای جواب‏های جدیدتر می‏باشد و ایده اصلی آن نیز از سیر تکاملی و ژنتیکی موجودات گرفته شده است.

تابع هدف مدل حداقل کردن هزینه صرف شده برای بهبود قابلیت اطمینان می‏باشد و محدودیت‏های آن رسیدن به حداقل قابلیت اطمینان مورد نظر، حداقل و حداکثر قابلیت اطمینان تک تک قطعات می‏باشد. میزان افزایش هزینه با افزایش قابلیت اطمینان دارای رابطه نمایی بوده که ضریب رابطه نمایی  برای هر قطعه قابل تنظیم می‏باشد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید