true
true
متن سئو شماره ۶۵

با گسترش و توسعه توانایی محاسباتی رایانه های و دستگاه پردازشی استفاده از روش های شبیه سازی با گذر زمان کاربرد بیشتری یافته است. محققان نیز در سال های اخیر نیز به توسعه  استفاده از روش های شبیه سازی برای محاسبه قابلیت اطمینان پرداخته اند. لی کاربرد های مختلف شبیه سازی مونت کارلو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم هتای برق قدرت را مورد بررسی قرار داده و به مزایای این روش در ارزیابی قابلیت اطمینان این سیستم ها پرداخته است . مانو و همکاران از روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارزیابی و تحلیل درخت خطای پویا استفاده نموده اند. با توجه به اهمیت درب های مترو، شی و همکاران برای ارزیابی قابلیت اطمینان این سیستم ها از روش مونت کارلو استفاده نموده اند. سوری در مقاله خود به کارایی استفاده از روش های شبیه سازی در تخصیص قابلیت اطمینان پرداخته است.

با افزایش پیچیدگی سیستم های صنعتی تعداد سیستم های که از شبکه های قابلیت اطمینان پیروی می کنند نیز افزایش خواهد می یابد. محدودیت اصلی در روش های دقیق برای حل مسائل شبکه های پیچیده، زمان بالای حل و تعداد محدود اجزای در نظر گرفته در سیستم می باشد. یکی از روش های پر کاربرد در این حوزه استفاده از حداقل مجمعه های برشی می باشد. چنگ و همکاران و کواسی و همکاران توسعه ای بر روش های قبلی برای محاسبه حداقل مجموعه برشی یک سیستم ارائه نموده اند.یه و همکاران روشی جدید برای محاسبه حداقل مجموعه ی برشی در سیستم های چند حالته ارائه نموده اند.

کیم و همکارن  در مقاله خود روش های غیر شبیه سازی برای ارزیابی قابلیت اطمینان را مورد بررسی قرار داده اند. ورما و همکاران به بررسی سیستم های پیچیده پرداخته و به بررسی کاربرد ها و روش های حل آن پرداخته اند.

استفاده همزمان از روش های بهینه سازی و شبیه سازی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است که در این بین ادغام دو روش مونت کارلو و ژنتیک نیز مورد استفاده قرار گرفته است. جنکینز در رساله دکترای خود از ادغام مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک برای شناسایی بهترین ساختار طراحی اجزاء استفاده نموده است . دوسدگرو و همکاران از ادغام الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی مونت کارلو برای تحلیل و انتخاب مسیرهای منعطف استفاده نموده اند.

با توجه به اهمیت مسئله تخصیص قابلیت اطمینان و گسترش سیستم های پیچیده در صنایع تا کنون روشی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو و با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تخصیص قابلیت اطمینان ارائه نشده است.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید