true
true
متن سئو شماره ۶۷

مدل مسئله دارای تابع غیر خطی همراه با متغیرهای باینری و پیوسته می باشد. با توجه به اینکه در محیط های واقعی اندازه تعداد سیستم ها بسیار گسترده می باشد، باعث شده تا مسائل مرتبط با تخصیص هزینه و سیستم های پیچیده، زیر مجموعه مسائل قرار بگیرد. طبق مرور ادبیات انجام گرفته الگوریتم ژنتیک روشی مناسب برای پیدا کردن جواب بهینه در مسئله تخصیص هزینه شناخته می شود. با توجه به ویژگی های الگوریتم ژنتیک و سابقه استفاده آن در مسائل مشابه، در این تحقیق نیز از این الگوریتم برای پیدا کردن جواب بهینه استفاده شده است. چاچوب الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در شکل زیر و مشخصات الگوریتم ژنتیک استفاده شده در شده است.

به دلیل اینکه درایه های قطر اصلی ماتریس اتصالات برابر یک بوده و ماتریس نیز نسبت به قطر اصلی متقارن است، جهت افزایش کارایی الگوریتم، برای تولید جواب های مسئله فقط از درایه های بالای قطر اصلی مسئله استفاده شده است.

کروموزوم طراحی شده شامل یک متغییر خطی با ابعاد ژن می باشد که ژن طراحی شده برای ماتریس ارتباطات جدول بالا بصورت زیر خواهد بود

مقدار قابلیت اطمینان کل سیستم هدف اصلی مسئله بهینه سازی الگوریتم ژنتیک می باشد که هدف ما پیدار کردن جواب ماکسیمم در بازه قابل قبول است. به دلیل اینکه محدودیت هزینه، یک محدودیت فعال بوده ، برای رسیدن به جواب های قابل قبول، در اجرای الگوریتم ژنتیک ایمن محدودیت را بصورت جریمه به تابع هدف مسئله اضافه نموده ایم. در صورتیکه هزینه سیستم از هزینه حداکثر قابل تخصیص بیشتر باشد، تابع برازش بصورت زیر محاسبه خواهد گردید.

برای انتخاب از روش انتخاب مسابقه ای تصادفی استفاده شده است. بدین صورت که بصورت تصادفی چند کروموزوم انتخاب شده و از بین آنها کروموزم هایی که مقادیر بهتری دارند به عنوان والد انتخاب می گردند.

بعد از انتخاب والد های یک ژن، برای هر یک از ژن های کروموزم یک عدد باینری بصورت تصادفی ایجاد شده که در صورت بودن از یک والد و در صورت بودن از والد دیگر مشخصات در ژن جدید انتقال پیدا می کند.

جهش بصورت تصادفی برای یک نرخ از ژن های کروموزم انتخاب شده، بصورت تصادفی انجام می گردد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید