true
true
متن سئو شماره ۷۲

تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه انتخاب تأمین کننده صورت گرفته و معیارها و روش­های متفاوتی ارائه شده است. ولیکن با وجود مطالعات متعدد صورت گرفته در زمینه انتخاب تأمین کننده، اکثر این مطالعات در صنایعی مانند خودروسازی، راه سازی و ساخت ماشین آلات و ابزار صورت گرفته و در زمینه صنایع غذایی کار شاخصی صورت نگرفته است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که اهمیت عوامل انتخاب تأمین کننده بر اساس نوع خرید و نوع محصول می­تواند تغییر کند. لذا، لزوم انجام تحقیقات علمی در زمینه ارزیابی تأمین کنندگان و انتخاب تأمین کننده در صنایع غذایی احساس می­شود.

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده در صنایع غذایی

رتبه­بندی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده در صنایع غذایی

ارزیابی تأمین کنندگان و انتخاب تأمین کننده در صنایع غذایی

ارزیابی تأمین کنندگان و انتخاب تأمین کننده در صنایع غذایی در یک مطالعه موردی

رتبه­بندی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده در صنایع غذایی در یک مطالعه موردی

عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده در صنایع غذایی کدامند.

در بین عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده در صنایع غذایی، وزن عوامل چقدر می­باشند.

نحوه ارتباط بین عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده در صنایع غذایی چگونه می­باشد.

رتبه بندی عوامل به چه صورت می­باشد.

از لحاظ علمی در صنایع غذایی آتا این عوامل قابلیت اجرایی دارند و چگونه سیستم فعلی را می­توانند بهبود دهند.

با توجه به برتری رویکردهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در قیاس با روش­های رایج رتبه بندی، هدف از این پژوهش ارائه مدلی خواهد بود که با استفاده از تکنیک­های تصمیم گیری چندمعیاره، رویکردی را ارائه نماید که از توان بالایی برخوردار بوده و قادر باشد مسئله ارزیابی و انتخاب را به طور بهینه حل نماید. برای انجام تحقیقات رویکردهای مختلفی وجود دارد که به منظور ساخت مدل از آن استفاده می­شود و شامل رویکردهای قیاسی، تطبیقی و استقرایی می­باشد که این تحقیق بر مبنای روش استقرایی است. در این رویکرد ساخت مدل با شناسایی عوامل شروع شده و در نهایت مفاهیم و فرضیه­های تازه تدوین می­گردد و بر مبنای آنها مدل ساخته شده با داده­های واقعی آزمون می­شود.

تحقیق حاضرکاربردی بوده و از نظر کنترل پدیده­ها و شیوه­های اجرا و نحوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­ها و آمارها بدون دخالت محقق و بر اساس آنچه بوده است انجام می­شود، بنابراین روش تحقیق در این طرح استفاده تحلیلی و توصیفی بوده و محقق سعی به نظر سنجی از خبرگان و کارشناسان امر برای پی بردن به عوامل را دارد. هدف تحقیق از بکارگیری این روش، توصیف واقعی و منظم خصوصیات یک واقعیت یا پدیده است. همچنین از آنجایی که از ابزار پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده می­شود می­توان این تحقیق را پیمایشی و علی مقایسه­ای نیز دانست. مراحل اجرایی پژوهش حاضر به شرح ذیل می­باشد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید