true
true
متن سئو شماره ۷۹

لیو و همکاران  در پژوهشی به دنبال توسعه مدل­های مختلف چند معیار به‌منظور انتخاب تأمین‌کننده مناسب از منظر استراتژیک با استفاده از رویکردهای ترکیبی چند معیاره پرداختند. آن‌ها از دیمتل جهت ایجاد روابط ساختاری بین معیارها، فرآیند تحلیل شبکه­ایی جهت تعیین وزن روابط و ویکور برای اولویت‌بندی گزینه‌ها استفاده کردند. در این مطالعه محققان با ارائه مثالی نزدیک به واقعیت نشان دادند وقتی تعداد معیارها زیاد باشد و معیارها باهم در ارتباط باشند کارایی خوبی دارد و به تصمیم‌گیرندگان جهت بهبود فرایند توسعه تامین­کنندگان کمک می‌کند.

چوهان و گویا ، در تحقیقشان از دو نرم‌افزار برای ارزیابی معیارهای انتخاب و توسعه تأمین‌کننده مناسب استفاده کرده‌اند و برای توجیه‌پذیری نتایج آن از روش تاپسیس فازی استفاده کرده‌اند.

لی و همکاران ، نرم‌افزار جهت انتخاب تأمین‌کننده در فرایند برون‌سپاری فناویی اطلاعات طراحی کردند و از رویکرد تاپسیس فازی برای توجیه‌پذیری نتیجه‌ها استفاده شد، مشخص گردید این نرم‌افزار پیشنهادی، ابزاری مناسب جهت انتخاب تأمین‌کننده در فرایند برون‌سپاری در مواقعی که اطلاعات مربوط به تأمین‌کنندگان کم باشد شناسایی شد.

با توجه به توضیحات ارائه شده در مبانی نظری و پیشینه تحقیق، متغیرهای مورد بررسی استخراج شده است. بدین ترتیب معیارهای مدیریت ارتباط با تأمین کننده، توسعه و تجاری سازی محصول، مدیریت بازگشتی ها، فشار رقابتی، انگیزه های تأمین کننده، فعالیت های توسعه داخلی تأمین کننده، فعالیت های مشارکت مستقیم، مشوق ها، رقابت اجرایی، رویکرد یکپارچه، هزینه، هدف استراتژیک بلندمدت، ارتباط مؤثر بین پرسنل شرکت خریدار و تامین کنندگانش، استراتژی مشارکت، حمایت و مشارکت مدیران ارشد، درک هدف استراتژیک تأمین کننده، فعالیت های انتقال دانش عملیاتی، ارتباط درون سازمانی، عملکرد شرکت خریدار مدنظر می باشد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید