true
true
متن سئو شماره ۵۲

با توجه به اهمیت دسترسی به حداقل قابلیت اطمینان مورد نظر در صنایع در محدودیت بودجه در تخصیص منابع مالی، در این تحقیق روشی برای تخصیص بهینه منابع مالی برای دسترسی سیستم به قابلیت اطمینان مورد نظر  با در نظر گرفتن محدودیت های موجود سیستم ارائه خواهد شد. با توجه به غیر خطی بودن مسئله تخصیص و حجم گسترده محاسباتی و زمان لازم برای حل دقیق، از الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن جواب بهینه استفاده خواهد شد و برای محاسبه قابلیت اطمینان شبکه های پیچیده از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده خواهد گردید.

استفاده از روش‏های بهینه سازی دقیق به دو علت غیر خطی بودن تابع قابلیت اطمینان و تعداد قطعات ممکن یک سیستم معمولا کند و در مواقعی غیر قابل حل می‏باشد. تحقیقات انجام شده در این زمینه در جهان نشان داده است که با استفاده از الگوریتم‏های فراابتکاری می‏توان در زمانی قابل قبول به جواب‏های نزدیک به بهینه دست یافت. در بین روش‏های فراابتکاری در حل مسئله تخصیص قابلیت اطیمنان الگوریتم ژنتیک درای بیشترین کارایی و استفاده بوده است. فرایند بهینه سازی در این الگوریتم بر اساس تولید مجموعه جواب اولیه تصادفی بوده و انتخاب مجموعه‏ای والد و تولید فرزند برای جواب‏های جدیدتر می‏باشد و ایده اصلی آن نیز از سیر تکاملی و ژنتیکی موجودات گرفته شده است.

استفاده از روش های دقیق حل شبکه های پیچیده بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان، علاوه بر زمان بر بودن و حجم محاسبات بالا، در بسیاری از مواقع قادر به حل مسئله نمی باشند. از آنجا که لازم است برای هر یک از جواب های تصادفی ایجاد شده توسط الگوریتم ژنتیک، جواب مسئله نیز حل گردد، استفاده از روش های بسیار زمان بر می باشد. روش دیگر محاسبه شبکه های پیچیده استفاده از شبیه سازی های آماری می باشد. در روش شبیه سازی میزان دقت مورد نیاز و زمان صرف شده برای رسیدن به جواب بهینه توسط کاربر قابل تنظیم می باشد و این امکان را در اختیار کاربر قرار داده تا با توجه به شرایط مسئله پارامتر های شبیه سازی را تنظیم نماید. اما در روش های دقیق جواب مسئله در انتهای حل و در یک زمان نامشخص حاصل خواهد گردید.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید